Σε νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθ’ ότι υπολογίζεται ότι η οικογένεια Αγγελόπουλου έχει δαπανήσει περισσότερα από 150εκ. ευρώ κατά τη εντεκάχρονη θητείας της. Οι ιδιοκτήτες του συλλόγου κατέβαλαν ποσό ύψους 12εκ. ευρώ στα ταμεία της ΚΑΕ, προκειμένου η ΚΑΕ να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τις ανάγκες και τα έξοδά της. Την περασμένη Παρασκευή στη Γενική Γραμματεία Εμπορείου & Προστασίας του Καταναλωτή καταχωρήθηκε το από 30/10 πρακτικό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που είχε υπογραφεί κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων.