Η δανική Terma Electronics, γνωστοποίησε στις 27 Απριλίου 2007 ότι υπέγραψε συμβόλαιο με το υπουργείο άμυνας της Ρουμανίας για τον εξοπλισμό της φρεγάτας Marasesti του Ρουμάνικου Ναυτικού με το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών μάχης C-FLEX.

To τελευταίο θα αποτελεί τον συνδετικό μηχανισμό μεταξύ των συστημάτων ραντάρ του σκάφους και των οπλικών συστημάτων που φέρει και θα απαρτίζεται από αριθμό 12 ψηφιακών σταθμών εργασίας. Το σύστημα είναι παρόμοιο με αυτά που ήδη έχουν εγκατασταθεί στις φρεγάτες Absalon και Esbern Snare του Ναυτικού της Δανίας. Τις εργασίες εγκατάστασης του συστήματος αλλά και πιστοποίησής του θα υποστηρίξουν οι εταιρείες SYSCOM και NAVTRON που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία. Ας σημειωθεί ότι το σύστημα C-FLEX είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και απαρτίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του από υποσυστήματα του εμπορίου.