Η σκληρή εκπαίδευση των χειριστών του αντιαεροπορικού συστήματος ΤΟΡ-Μ1. Εντυπωσιακές βολές και νέα σενάρια εμπλοκής.