Διεύθυνση: Αναστάσιος Β.Γκουριώτης

Επικεφαλής Αρχισυντακτικής Ομάδας: Λαζαρίδη Ιωάννα

Αρχισυντάκτες:

 • Θεόφραστος Ανδρεόπουλος
 • Πάνος Σπαγόπουλος
 • Λαζαρίδη Ιωάννα

Δημοσιογραφική Ομάδα:

 • Θεόφραστος Ανδρεόπουλος
 • Πάνος Σπαγόπουλος
 • Λαζαρίδη Ιωάννα
 • Ζίνα Γκουριώτη
 • Δήμητρα Πέτρου
 • Καλλιόπη Φράγκου
 • Γκιβίσης Δημήτρης
 • Μαριάννα Γκουριώτη
 • Κτεναβός Βαγγέλης
 • Λαρίσα Αδάμοβα

Αρθρογράφοι:

 • Νίκος Νικολόπουλος
 • Αργύρης Ντινόπουλος
 • Πολύκαρπος Αδαμίδης
 • Κρινιώ Καλογερίδου
 • Νίκος Ιγγλέσης
 • Νίκος Ταμουρίδης
 • Παναγιώτης Αποστόλου
 • Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς
 • Ιωάννης Μπαλτζώης
 • Ιωάννα Καραδήμα,
 • Αλέξανδρος Καρράς

Μοντάζ – Βίντεο:

 • Δημήτρης Γκιβίσης
 • Δήμος Καμσής

Φωτογράφος:

Παπαδάκης Γιώργος

Πρακτορεία Φωτογραφιών: NDP Photo Agency, Papadakis Press

Εmail: [email protected]
Εμπορική Εκμετάλλευση: Digital Newstart Media