Είναι φανερό ότι οι κυρώσεις προκαλούν περισσότερο πόνο σ’ αυτούς που τις επιβάλλουν παρά στη Ρωσία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ