ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν αναγνωρίζεται ο όρος «γυναικοκτονία» δολοφονούνται γυναίκες. Δηλαδή η γυναίκα είναι ιδιότητα και όχι άνθρωπος...

Πρόσληψη 1.600 ΕΠ.ΟΠ. στις Ενοπλες Δυνάμεις – Πώς κατανέμονται οι θέσεις και ποιες οι ειδικότητες

Πρόσληψη 1.600 ΕΠ.ΟΠ. στις Ενοπλες Δυνάμεις – Πώς κατανέμονται οι θέσεις και ποιες οι ειδικότητες

Την προκήρυξη για την πλήρωση 1.600 θέσεων, ανδρών και γυναικών, Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) για το 2021 ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της ανανέωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι η πρώτη φορά μετά το 2009 που προκηρύσσονται θέσεις ΕΠ.ΟΠ., αφού, λόγω της οικονομικής κρίσης, η δραματική μείωση του αμυντικού προϋπολογισμού την τελευταία δεκαετία εκμηδένισε τις σχετικές πιστώσεις. Η προκήρυξη αφορά:

1.000 θέσεις ΕΠ.ΟΠ. στον Στρατό Ξηράς. Εξ αυτών, οι 822 αφορούν ειδικότητες Οπλων
(Πεζικό: 202, Ειδικών Δυνάμεων: 188, Τεθωρακισμένων: 135, Πυροβολικού: 135, Μηχανικό: 80, Διαβιβάσεις: 52, Αεροπορίας Στρατού: 30) και οι 178 ειδικότητες Σωμάτων (Τεχνικό: 55, Εφοδιασμού – Μεταφορών: 50, Υλικού Πολέμου: 23, Υγειονομικό: 50).

300 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Πολεμικό Ναυτικό για ειδικότητες επιχειρησιακές, τεχνικές και
διοικητικής μέριμνας.

280 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στην Πολεμική Αεροπορία. Εξ αυτών, οι 127 αφορούν τεχνικές ειδικότητες, οι 98 ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και οι 55 επιχειρησιακές ειδικότητες.

20 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόκειται για 10 θέσεις Προγραμματιστών – Αναλυτών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 10 θέσεις Τεχνικών Δικτύων.

Για καθεμία από τις παραπάνω ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις, για τις οποίες οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι ΕΠ.ΟΠ. έχουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις και στη συνέχεια,
εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να αιτηθούν τη μονιμοποίησή τους, με προϋποθέσεις την επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και τη θετική κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, που λαμβάνει υπόψη τους ατομικούς τους φακέλους. Επίσης, έχουν δικαίωνα υποβολής αίτησης παραίτησης μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ. είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ενοπλες Δυνάμεις ή τετραετούς για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ.

Οι ΕΠ.ΟΠ από την κατάταξή τους στις Ενοπλες Δυνάμεις υπάγονται για κύρια σύνταξη στο
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ),
καθίστανται δε μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των υπαγόμενων σε αυτά Ειδικών
Λογαριασμών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ελληνικής ιθαγένειας άνδρες και γυναίκες ανεξάρτητα αν εκπλήρωσαν ή όχι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωση αυτών, εφόσον έχουν τις γραμματικές γνώσεις που αναγράφονται για κάθε ειδικότητα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους ως Επαγγελματίες Οπλίτες (γεννηθέντες από 1/1/1994 μέχρι 31/12/2002).

Οι υπηρετούντες ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως Επαγγελματίες Οπλίτες (γεννηθέντες από 1/1/1991). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60 μ. οι άνδρες και 1,55 μ. οι γυναίκες και να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων. Επίσης, πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί ή παραπεμφθεί αμετάκλητα (έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί) για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη, συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και επιτύχουν στις προβλεπόμενες υγειονομικές – ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έως 22 Απριλίου

H καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι ένα μήνας από τη δημοσίευση της προκήρυξης, δηλαδή η 22α Απριλίου 2021.

Για τους ενδιαφερομένους οι προκηρύξεις έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στους ακόλουθους συνδέσμους:

Στρατός Ξηράς: http://www.army.gr/el/proslipseis/proslipsi-epaggelmation-opliton

Πολεμικό Ναυτικό: https://www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/enimerosi-koinoy/item/14751- plirosi-300-theseon-epop-andron-gynaikon-sto-polemiko-naftiko-2021.html

Πολεμική Αεροπορία: https://www.haf.gr/2021/03/prokiryxi-plirosis-diakosion-ogdonta-280- theseon-epaggelmation-opliton-ep-op-stin-polemiki-aeroporia/

Στους ίδιους συνδέσμους βρίσκεται και η πρόσβαση για το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών με τη χρήση των κωδικών από το TAXISnet ή του αριθμού ΑΜΚΑ, καθώς υπηρεσίες βοήθειας για την υποβολή.

Κοινό Νομικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων: https://geetha.mil.gr/prokiryxi-epop-sto-koino-nomiko-soma-ton-enoplon-dynameon/. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στον σύνδεσμο https://epopnom.army.gr.

Οι υποψήφιοι πρέπει να μελετήσουν με προσοχή την προκήρυξη που τους ενδιαφέρει και στη συνέχεια να εγγραφούν ως χρήστες στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Τα συστήματα επιτρέπουν, μετά την εγγραφή, τη σύνδεση και την αποθήκευση όσες φορές απαιτηθεί, και άρα είναι δυνατή η διόρθωση των στοιχείων και η σταδιακή μεταφόρτωση (upload) των δικαιολογητικών μόλις αυτά γίνονται διαθέσιμα στον υποψήφιο. Εφόσον ο υποψήφιος βεβαιωθεί ότι η αίτησή του είναι ορθά συμπληρωμένη και έχουν μεταφορτωθεί όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά μπορεί να προχωρήσει στην οριστικοποίηση και την υποβολή της.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

Ομως μετά την οριστικοποίηση, δεν επιτρέπεται κάποια αλλαγή ή η δημιουργία νέας αίτησης για τον ίδιο διαγωνισμό. Επίσης, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης ή καθυστέρησης λόγω υψηλού φόρτου χρήσης των συστημάτων συνίσταται να αποφευχθεί η οριστικοποίηση της αίτησης λίγες ώρες πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com

Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.