ΚΛΕΙΣΙΜΟ
«Φόρος υγείας» σε αλάτι, ζάχαρη, αλκοόλ, καπνά! Για τα εμβόλια θα πληρώσει κανείς;

Ιερέας στα Κύθηρα αφόρισε τους βουλευτές της ΝΔ στην περιφέρεια Α΄Πειραιώς επειδή ψήφισαν τον εκτρωματικό νόμο για τους ΛΟΑΤΚΙ+

Οι συγκεκριμένοι αποκόπτονται από το Σώμα της Εκκλησίας και θα επιστρέψουν σε αυτό μόνον κατόπιν δημόσιας μετάνοιας και αποκήρυξης των πράξεών τους

Ιερέας στα Κύθηρα αφόρισε τους βουλευτές της ΝΔ στην περιφέρεια Α΄Πειραιώς επειδή ψήφισαν τον εκτρωματικό νόμο για τους ΛΟΑΤΚΙ+

Ο Εφημέριος των ενοριών Καρβουνάδας – Κεραμωτού καὶ Αγ. Ἠλία Κυθήρων, ιερέας παπα Παύλος έχοντας το θάρρος το οποίο φάνηκε πως δεν είχε η ηγεσία της Ελλαδικής Εκκλησίας, προχώρησε σε αφορισμό των τριών βουλευτών της ΝΔ στην περιφέρεια Α’ Πειραιά επειδή ψήφισαν το εκτρωματικό ν/σ για τους ΛΟΑΤΚΙ+.

Συγκεκριμένα αφόρισε τους Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου και Νικόλαο Βλαχάκο για την επιλογή τους να υπερψηφίσουν ένα ν/σ που παραδίδει ανήλικα παιδιά σε «παντρεμένους» ΛΟΑΤΚΙ+.

Όπως αναφέρει στο ανάθεμα, οι συγκεκριμένοι αποκόπτονται από το Σώμα της Εκκλησίας και θα επιστρέψουν σε αυτό μόνον κατόπιν δημόσιας μετάνοιας και αποκήρυξης των πράξεών τους.

«Πράξη ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ       18/2/2024 

Κατσαφάδου Κωνσταντίνου 

Μιχαηλίδου Δόμνας – Μαρίας

Βλαχάκου Νικολάου 

Εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας, Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σήμερον ἡμέρα Κυριακὴ 18 τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 2024 μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Λέοντος πάπα Ρώμης, καὶ ἐνώπιον ἀντιγράφου τῆς Ἁγίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς ἐπονομαζομένης Μυρτιδιωτίσσης Προστάτου καὶ Ἐφόρου τῆς νήσου ἡμῶν, καὶ τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, στέκομαι ὁ ἀνάξιος καὶ ἐλάχιστος τῶν Ἱερέων παπα-Παῦλος, Ἐφημέριος τῶν ἐνοριῶν Καρβουνάδας – Κεραμωτοῦ καὶ Ἁγ. Ἠλία Κυθήρων, καὶ παρακαλῶ:

«Δέομαι σου Κύριε, νὰ καταπέμψῃς πλούσιο τὸ ἔλεὸς Σου καὶ τὴν Φιλανθρωπία σου σὲ ἐμᾶς τους δοξολογοῦντας σε καὶ ὑμνοῦντας σε, ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ διανοίας, καὶ νὰ εἰσακούσῃς τὴν δικαία ὀργὴ καὶ ἱερὰ ἀγανάκτηση ἐμοῦ τοῦ Ἱερέως σου τὴν ὥρα ταύτη.

Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος στὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή του, πρῶτο κεφάλαιο καὶ στίχο 6-9 σημειώνει: «Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ, εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν, παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. Ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾿ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.…». Δηλαδή,: «Ἀπορῶ πῶς τόσο γρήγορα ἀπομακρύνεσθε ἀπὸ τὸν Θεό, ποὺ σᾶς κάλεσε μὲ τὴ Χάρη καὶ τὴ δωρεὰ τοῦ Χριστοῦ, καὶ μεταπηδᾶτε σὲ ἄλλη διδασκαλία γιὰ τὴ σωτηρία, τὴν ὁποία κακῶς ὀνομάζουν εὐαγγέλιο αὐτοὶ ποὺ σᾶς τὴν διδάσκουν.

Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ αὐτοὶ ὀνομάζουν εὐαγγέλιο δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μόνο ὅτι ὑπάρχουν μερικοὶ ποὺ σᾶς ἀναστατώνουν καὶ θέλουν νὰ μεταβάλουν καὶ νὰ διαστρεβλώσουν τὸ ἀληθινὸ κήρυγμα γιὰ τὸν Χριστό. Ἀλλὰ προσέξατε τοῦτο.

Ἐὰν καὶ ἐμεῖς ἀκόμη οἱ Ἀπόστολοι ἢ καὶ ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανό σᾶς κηρύττει εὐαγγέλιο διαφορετικὸ ἀπὸ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο ἐμεῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς σᾶς ἔχουμε κηρύξει, ἂς εἶναι αὐτὸς ἀναθεματισμένος καὶ χωρισμένος ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅπως καὶ προφορικῶς, προηγουμένως σας εἴχαμε πεῖ καὶ τώρα πάλι σᾶς λέγω:

Ἐὰν κάποιος, σᾶς διδάσκει ἄλλο Εὐαγγέλιο, διαφορετικὸ ἀπὸ ἐκεῖνο, ποὺ ἔχετε παραλάβει, ἂς εἶναι ἀναθεματισμένος».

 Ἑπόμενος, λοιπόν, ὁ ἁμαρτωλὸς ἐγὼ καὶ ἐλάχιστος τῶν Ἱερέων, τὸν θεηγόρο Ἀπόστολο Παῦλο καὶ στοιχιζόμενος μὲ τὰ ἀνωτέρω λεχθέντα εἰς τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιό μας, ὀφειλετικῶς ὡς Ἐφημέριος τῶν Ἐνοριῶν Καρβουνάδας, Κεραμωτοῦ καὶ Ἁγ. Ἠλία, προκειμένου δὲ καὶ περὶ τῆς διαφυλάξεως τῆς ἀληθοῦς πίστεως καὶ τῆς ψυχοσωματικῆς ἀκεραιότητος τῶν οἰκογενειῶν μας, ἀναφωνῶ τὸ ἀνάθεμα ἔστω στοὺς βουλευτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, οἱ ὁποῖοι ἐψήφισαν μὲν τὸ βδελυρὸ καὶ θεοστυγὲς νομοσχέδιο, ὑπὲρ τῶν ἀνωμάλων καὶ διεστραμμένων ὁμοφυλόφιλων, εἰσάγοντας ἅμα στὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλληνορθόδοξου πατρίδας μας, ἄλλο εὐαγγέλιο.

Ἄνθρωποι φθοροποιοί, δαιμονόπληκτοι καὶ ἐωσφοροκίνητοι, ἐζήτησαν λυσσωδῶς διὰ τοῦ νομοθετήματος αὐτοῦ:

Νὰ κατασκάψουν Κύριε, ὡς πολέμιοι ὄντες, τὰ Θυσιαστήρια σου, καὶ τὴν Ἁγία Πίστη ἡμῶν.

Ἀφοῦ ἐμόλυναν τὰ σώματά τους, δηλ. τοὺς ἔμψυχους ναοὺς τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, μὲ παρὰ φύσιν ἔργα, θέλησαν τώρα νὰ ἐπιβάλλουν, νὰ προάγουν καὶ νὰ διαφημίσουν τὰ τοιαῦτα στὴν ἀνθρώπινη κοινωνία μας μολύνοντάς την καὶ αὐτήν.

 Ἐζήτησαν ἄνευ αἰδοῦς νὰ διαστρέψουν καὶ νὰ ἐναντιωθοῦν στὴν ἀνθρώπινη φυσιολογία, ὅπως Ἐσὺ ὁ Δημιουργὸς τῶν ἁπάντων τὴν ὅρισες.

Νὰ μαγαρίσουν τὸν Ἅγιο ἐτοῦτο τόπο τῆς Ἑλλάδος, ὅπου ἀκούστηκε γιὰ πρώτη φορὰ ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, τὸ Ἅγιο Θέλημά Σου. Τὸν χαριτόβρυτο τόπο ποὺ ποτίστηκε ἀπὸ αἷμα Μαρτύρων, Ὁσίων καὶ Ἁγίων Σου.

Ἐζήτησαν ἔτι καὶ ἔτι νὰ διαιρέσουν καὶ νὰ ἐξουθενώσουν τὶς Ἑλληνορθόδοξες οἰκογένειες ἡμῶν.

Τὸ χειρότερο δέ, νὰ καταστρέψουν ἀθῶες παιδικὲς ψυχὲς στερῶντας τες ἀπὸ τὴν θεόσδοτη οἰκογένεια.

Τὴν οἰκογένεια, ὅπως Ἐσὺ ἀπὸ ἀγάπη καὶ φιλοστοργία τὴν ὅρισες, τὴν ἐξύψωσες καὶ τὴν εὐλόγησες μέσα στὴν Ἱερολογία τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου ἀνδρὸς καὶ γυναικός.

Νὰ εἰσαγάγουν, ἄλλα ἀπὸ ὅσα οἱ ἀπόστολοι σοῦ ἐκήρυξαν, καὶ ἄλλα ἀπὸ ὅσα οἱ Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας περιφρουρήσαν καὶ δημοσίως ἐστηλίτευσαν σὲ κάθε ἐποχὴ περὶ τῆς τοιαύτης ἁμαρτίας. Χαρακτηριστικῶς δὲ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὀνόμασε τὴν βδελυρὴ καὶ θεοστυγὴς ὁμοφυλοφιλία καὶ τὶς ὅποιες ἄλλες ἀνώμαλες προεκτάσεις, ὡς κολοφώνα δηλ. ἀποκορύφωμα τῶν κακῶν. 

Διὰ ταῦτα: Ἀνάθεμα ἔστω, ἀνάθεμα ἔστω, ἀνάθεμα ἔστω, στοὺς βουλευτὲς τῆς Α’ Περιφερείας Πειραιῶς καὶ Νήσων Κατσαφάδο Κωνσταντῖνο, Μιχαηλίδου Δόμνα – Μαρία καὶ Βλαχάκο Νικόλαο, ὅπου ἐσήκωσαν τὸ τρισκατάρατο χέρι τους νὰ πράξουν αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα. Τοὺς εἴχαμε σχετικῶς προειδοποιήσει καὶ προσωπικὰ καὶ δημόσια, νὰ μὴν πράξουν κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο.

Αὐτοὶ εἰς τὸ ἑξῆς ἑκούσια ἐπέλεξαν τὴν ἐκκοπή τους ἀπὸ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καταστοῦν ἀναθεματισμένοι καὶ ἀφορισμένοι παρὰ τῆς Ὑπεραγίας, Ὁμοουσίου, Ζωοποιοῦ καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος, ὡς καὶ παρὰ τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῆς καὶ Μυρτιδιωτίσσης ἐπονομαζόμενης.

Καταδικασμένοι ἂς εἶναι, ὡς τὰ κλήματα τὰ ἐκκοπτόμενα τῆς Ἀμπέλου καὶ καταπατημένα ὑπὸ τῶν διαβατῶν, καὶ ὡς τὴν ξηρανθεῖσα συκῆ διὰ τὴν ἀκαρπίαν της.

Ἄγονα, ἄκαρπα καὶ παντελῶς νεκρὰ νὰ εἶναι τὰ ἔργα τους καὶ οἱ φιλοδοξίες τους, ὡς ἄγονη καὶ ἄκαρπη κατέστει ἡ γῆ τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρρας, τῆς σήμερον Νεκρᾶς θαλάσσης.

Νὰ εἶναι ἄσημοι καὶ καταφρονημένοι στὴν ἐδῶ βιοτή τους, ὡς καὶ ἐκεῖνοι πανηγυρικῶς κατεφρόνησαν καὶ κατέπτυσαν δημοσίως τὸ Θεῖο καὶ Πανσθενουργὸ Θέλημα Σου. Νὰ κληρονομήσουν τοὺς νόες καὶ τὴν σύγχυση τῶν ὑπερφίαλων προγόνων τους, τῶν ἀνθρώπων τῆς Βαβέλ, ποὺ θέλησαν οἱ ἄφρονες νὰ φθάσουν τὸν Θεό.

Νὰ κλυδωνίζονται καὶ νὰ κανταποτίζονται στὸ πέλαγος τῶν ἀνομίων τους, ψυχικῶς καὶ σωματικῶς, ὡς οἱ πρόγονοί τους ἐν τῷ κατακλυσμῷ, ἐπὶ ἡμερῶν τοῦ Νῶε.

Νὰ ἔχουν δὲ καὶ τὰς ἀρᾶς πάντων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ λοιπῶν ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι καὶ καταδίκασαν ξεκάθαρα τὰ παρὰ φύσιν αὐτὰ ἁμαρτήματα.

Μὲ αὐτάς τὰς ἀρᾶς ἂς εἶναι δεδεμένοι, ἕως ὅτου μὲν μετανοήσουν εἰλικρινῶς καὶ προσέλθουν στὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως ἐξαγορευόμενοι εἰλικρινῶς τὸ βδελυρὸ καὶ δημοσίως γενόμενο τοιοῦτο ἀνόμημά τους καὶ κανονισθοῦν.

Γονυπετῶς νὰ συρθοῦν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Μυρτιδιωτίσης τῆς Μητρὸς ἡμῶν, καὶ προσκυνήσουν δακρυρροοῦντες τὴν Ἁγία Εἰκόνα της.

Συντάξουν δὲ κείμενο μετανοίας, ὅπου δημοσίως θὰ καταδικάζουν τὴν βδελυρὴ αὐτή τους στάση καὶ ἐνέργεια, ἅμα δὲ καὶ ἐργαστοῦν ἐμπόνως μὲ κάθε μέσο διὰ τὴν ἐπαναδιόρθωση τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου, ποὺ οἱ ἴδιοι κάκιστα ἐπροξένησαν καὶ ἐψήφισαν.

Μὲ πόνο ψυχῆς παρακαλῶ Κύριε, νὰ μεσιτεύσῃ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἡ Μήτηρ πάντων ἡμῶν, ἵνα ὁ Πανοικτίρμων καὶ Φιλεύσπλαχνος Θεὸς κάνει ἔλεος γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν ἐν λόγῳ βουλευτῶν «ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν …».

Ἡμᾶς δὲ καὶ τὰς ἑλληνορθόδοξας οἰκογενείας μας νὰ στερεώσῃ ἀκλινῶς καὶ διαφυλάξει ἀκεραίως στὴν ὀρθόδοξη καὶ ἀσάλευτη πέτρα τῆς Ἁγίας Πίστης μας καὶ τῆς κατὰ Θεὸν βιοτή μας, δίδοντας δὲ πλουσία την Χάρη Του καὶ τὸ Ἔλεὸς Του στοὺς ὁμολογοῦντας Αὐτόν:

«Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς».

Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

παπα-Παῦλος Καλλίκας

Ἱερέας – Θεολόγος

Ἐφημέριος Ἐνοριῶν

Καρβουνάδας, Κεραμωτοῦ καὶ Ἁγ. Ἠλία Κυθήρων

Κοινοποίηση: 

1. Κατσαφάδο Κωνσταντῖνο 

2. Μιχαηλίδου Δόμνα – Μαρία 

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

3. Βλαχάκο Νικόλαο»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com

Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.