ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ο Α.Βούτσιτς λέει ότι «Η μοίρα της ανθρωπότητας κρίνεται στις εκλογές των ΗΠΑ» και ημείς άδομεν...

Γιάννης Στουρνάρας: «Οι επενδύσεις σε πραγματικούς όρους το 2022 ήταν κατά 50% χαμηλότερες σε σχέση με το 2008»

Την ανησυχία του εξέφρασε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας καθώς όπως είπε ότι οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις επιχειρήσεις προχωρούν με βραδύτερο ρυθμό (14% του συνόλου), γεγονός που καθυστερεί την πραγματοποίηση επενδυτικών δαπανών.

Παράλληλα ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από το μέσο όρο της ΕΕ.

Όπως είπε,  σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επενδύσεις σε πραγματικούς όρους το 2022 ήταν κατά 50% περίπου χαμηλότερες σε σχέση με το 2008.

Ο λόγος των επενδύσεων προς το ΑΕΠ, ο οποίος κυμαινόταν γύρω στο 24% πριν από το 2008 (δηλαδή σε επίπεδο συγκρίσιμο με το μέσο όρο της ΕΕ), κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της κρίσης και διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 11,9% την περίοδο 2010-2020.

Σημειώνεται ότι πρόσφατη μελέτη του ΔΝΤ εκτιμά ότι το επενδυτικό κενό στην Ελλάδα, σύμφωνα με κάποιες μετρήσεις, έφτασε έως 8% του ΑΕΠ για το 2019.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας μιλώντας  στην εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας ΕΙΒ INVESTMENT SURVEY 2023 για την Ελλάδα  τόνισε ότι η έγκαιρη απορρόφηση και η εκταμίευση των πόρων του RRF προς τον ιδιωτικό τομέα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των προβλεπόμενων ρυθμών αύξησης των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου κατά την περίοδο 2024-2026.

“Μέχρι στιγμής, το ποσοστό απορρόφησης των πόρων του RRF είναι ικανοποιητικό (41% από συνολικό ποσό 36 δισεκ. ευρώ) και η Ελλάδα είναι 4η στη σχετική κατάταξη των χωρών σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις προχωρούν με βραδύτερο ρυθμό (14% του συνόλου), γεγονός που καθυστερεί την πραγματοποίηση επενδυτικών δαπανών” είπε.

Ωστόσο, ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι  η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και οι θετικές προοπτικές της οικονομίας αντανακλώνται στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης των ελληνικών κρατικών ομολόγων στην επενδυτική κατηγορία.

Ωστόσο, απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Αυτό απαιτεί την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, που είναι καθοριστικής σημασίας για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων” πρόσθεσε.

Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία προβλέπεται να καταγράψει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ. Πρόσθεσε ότι η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενισχύει τη διαδικασία σύγκλισης του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδος προς τα μέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διαδικασία η οποία διακόπηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους.

“Οι κύριες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής δραστηριότητας θα συνεχίσουν να είναι οι επενδυτικές δαπάνες, χάρη στη συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων και ιδίως του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθώς και η ιδιωτική κατανάλωση, λόγω της αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος χάρη στην άνοδο της απασχόλησης και στη μείωση του πληθωρισμού” πρόσθεσε.

Ο κ. Στουρνάρας αναλυτικά για το ρόλο των επενδυτικών δαπανών είπε:

Με δεδομένα τα προβλήματα που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, την υπογεννητικότητα και τη χαμηλή συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, ο ρόλος των επενδύσεων σε υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο καθίσταται καθοριστικός για τη μελλοντική πορεία της οικονομίας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα, οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύουν τη ζήτηση και το ρυθμό ανάπτυξης. Μακροπρόθεσμα, αυξάνουν το κεφαλαιακό απόθεμα της οικονομίας και επιταχύνουν το ρυθμό αύξησης του δυνητικού προϊόντος.

Οι επενδυτικές δαπάνες μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, είτε αφορούν βελτιώσεις στις υποδομές, την εκπαίδευση και την υγεία, είτε επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό, μηχανήματα, καθώς και σε άυλα στοιχεία ενεργητικού και σε τεχνολογίες αιχμής.

Ως αποτέλεσμα της αύξησης του αποθέματος υλικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, η παραγωγικότητα της εργασίας βελτιώνεται και καθίσταται δυνατή η διατηρήσιμη αύξηση των πραγματικών μισθών και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.

Ωστόσο, το σταθερά χαμηλό επίπεδο συσσώρευσης παραγωγικού κεφαλαίου αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη σύγκλιση με το μέσο όρο της ΕΕ. Ειδικότερα, από την κρίση δημόσιου χρέους και εξής οι επενδύσεις στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από το μέσο όρο της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επενδύσεις σε πραγματικούς όρους το 2022 ήταν κατά 50% περίπου χαμηλότερες σε σχέση με το 2008.

Ο λόγος των επενδύσεων προς το ΑΕΠ, ο οποίος κυμαινόταν γύρω στο 24% πριν από το 2008 (δηλαδή σε επίπεδο συγκρίσιμο με το μέσο όρο της ΕΕ), κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της κρίσης και διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 11,9% την περίοδο 2010-2020.

Σημειώνεται ότι πρόσφατη μελέτη του ΔΝΤ εκτιμά ότι το επενδυτικό κενό στην Ελλάδα, σύμφωνα με κάποιες μετρήσεις, έφτασε έως 8% του ΑΕΠ για το 2019. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι παράγοντες που έχουν επηρεάσει ανασταλτικά τις επενδύσεις περιλαμβάνουν, στην περίπτωση των επιχειρηματικών επενδύσεων, διαρθρωτικά εμπόδια, ενώ, όσον αφορά τις επενδύσεις των νοικοκυριών, τις εξελίξεις του οικονομικού κύκλου και των εισοδημάτων.

Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της έντονης αύξησης των επενδύσεων τη διετία 2021-2022.

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις έχουν ανακάμψει πλήρως και έχουν επανέλθει στα προ του 2010 επίπεδα, ενώ οι επενδύσεις σε κατοικίες είναι χαμηλές, εντούτοις αυξάνονται με ταχύ ρυθμό λόγω της ισχυρής ζήτησης από πλευράς εγχώριων επενδυτών, καθώς και επενδυτών από χώρες της ΕΕ αλλά και από τρίτες χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Visa.

Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένουν όμως χαμηλότερες από το μέσο όρο της ΕΕ (14,3%, έναντι 22,0% στην ΕΕ το 2023).

Σημειώνεται πάντως ότι το επενδυτικό κενό δεν είναι γνώρισμα μόνο της ελληνικής οικονομίας.

Επενδυτικό κενό έχει και η ΕΕ στο σύνολό της σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΕΤΕπ, το επενδυτικό κενό της ΕΕ σε σύγκριση με τις ΗΠΑ αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη δυναμική του προϊόντος, το υψηλό κόστος κεφαλαίου, τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς, τη δανειακή επιβάρυνση των επιχειρήσεων και την αβεβαιότητα.

Ειδικότερα, υπάρχει μεγάλο κενό στις επενδύσεις σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών (ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών) και σε προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση της Ελλάδος, το κενό στις παραγωγικές επενδύσεις σε σύγκριση με τις ΗΠΑ είναι το μεγαλύτερο στην ΕΕ.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

Αυξήθηκαν τα κέρδη για την Coca Cola στην Ελλάδα

Αμέσως μετά την εξάπλωση του Covid, ο κλάδος των Fast Moving Consumer Goods (FMCG), στράφηκε δυναμικά για να κατακτήσει θέσεις στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Η Coca Cola -παγκοσμίως- ακολούθησε μια διαφορετική στρατηγική. Αποφάσισε να στηρίξει τα brands (τις μάρκες) και τους πελάτες της, ιδιαίτερα στον κλάδο HORECA (καφέ, μπαρ, εστιατόρια). Μέσα από τις δυσκολίες της πανδημίας, ανέπτυξε ακόμη πιο στενές σχέσεις με τους πελάτες HORECA και το αποτέλεσμα αυτών των σχέσεων φάνηκε μετά, με την άνεση στην τιμολόγηση και στην προώθηση των προϊόντων της. Στην Ελλάδα, το 2023, η Coca Cola πούλησε 119,6 εκατομμύρια κιβώτια προϊόντων (+6,12%) και τα έσοδά της αυξήθηκαν +16,72% στα 670 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν +65% στα 43,9 εκατ. ευρώ. Στη στρατηγική αυτή βοήθησαν και τα νέα προϊόντα (μπύρα, καφές και αλκοολούχα) που υπηρέτησαν το δόγμα 24/7 δηλαδή κάλυψης των αναγκών 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Τώρα, η Coca Cola αναβιώνει και την παραδοσιακή… γκαζόζα με τη νέα Sprite που προωθεί.  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Η ΔΕΗ θα δώσει μέρισμα μετά από 10 χρόνια: Είναι καλή εποχή να είσαι ηλεκτροπαραγωγός

Στη ΔΕΗ ετοιμάζονται για τη γενική συνέλευση των μετόχων στις 27/6 που μέλει να είναι σημαδιακή, καθώς έπειτα από 10 ολόκληρα χρόνια η επιχείρηση θα εγκρίνει τη διανομή μερίσματος. Συνολικά η Επιχείρηση θα διανείμει 0,25 ευρώ ανά μετοχή ή συνολικά 95 εκατ. ευρώ. Η μερίδα του λέοντος θα πάει φυσικά στο Δημόσιο που κατέχει ποσοστό 34%, ήτοι θα λάβει ως μέρισμα 32,5 εκατ. ευρώ. Μεσοπρόθεσμα το ποσό αυτό θα αυξηθεί αφού, σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση στο Capital Markets Day στο Λονδίνο, από το 35% σήμερα, την περίοδο 2024 - 2026 η εταιρεία θα επιστρέφει στους μετόχους της ποσοστό 35% έως 55% των κερδών της. Επιπλέον, θα θεσπιστεί νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών με ελάχιστη τιμή τα 2,48 ευρώ και μέγιστη τα 29 ευρώ. Η υποχώρηση του τίτλου στα 10,60 ευρώ (χαμηλό εξαμήνου) έδωσε την ευκαιρία για νέες τοποθετήσεις με αποτέλεσμα χθες να κλείσει ξανά κοντά στα 11 ευρώ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Έρχονται μεγάλες ανακατατάξεις στην αγορά των σούπερ μάρκετ μετά την κερδοφορία των τελευταίων ετών λόγω… ακρίβειας

Οι τζίροι απογειώθηκαν σε πρωτοφανή ύψη. Αντιστοίχως βελτιώθηκε η κερδοφορία. Η ακρίβεια των τελευταίων 3 ετών, ο πληθωρισμός και η μεγάλη αναταραχή στις τιμές ευνόησαν περισσότερο κάποιους μεγάλους ομίλους σούπερ μάρκετ και λιγότερο κάποιους άλλους. Σήμερα όμως οι προβλέψεις δείχνουν ότι στην επόμενη τριετία δεν πρόκειται να υπάρξει ανάλογη αύξηση τζίρου και κερδών. Αντιθέτως. Γι’ αυτό και ορισμένοι από τους μετόχους των μεγάλων Ομίλων έχουν βγει στην αγορά για να πουλήσουν τώρα ένα κομμάτι των εργασιών τους. Όπως αυτός ο μεγάλος ευρωπαϊκός όμιλος που αποφάσισε να πουλήσει τις δραστηριότητες χονδρικής και γι’ αυτό προσέλαβε ειδικούς συμβούλους. Στην αγορά των σούπερ μάρκετ που λειτουργούν στην Ελλάδα έρχονται μεγάλες ανακατατάξεις.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Τελείωσε οριστικά η παρουσία της Καμπάς στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Χθες ήταν η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της

Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της ιστορικής Καμπάς, νυν Reds, ήταν η χθεσινή στο Χ.Α. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ χθες απέκτησε επιπλέον 89 χιλιάδες μετοχές κατέχοντας το 97,49% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Η αγορά αποχαιρετά ένα ιστορικό όνομα καθώς η Καμπάς έχει παρουσία στο Χρηματιστήριο από τον Αύγουστο του 1920 και συγκαταλέγεται στη «δράκα» των εταιρειών που συνέθεσαν Χρηματιστήριο μαζί με την Εθνική Τράπεζα, τον Τιτάνα και την Τράπεζα Πειραιώς. Η ιστορία, έστω και εκτός Χ.Α. συνεχίζεται πάντως και η Reds σχεδίαζε στην περιοχή όπου ήταν το οινοποιείο και τα κτήματα της Καμπάς, στην Κάντζα, να αξιοποιήσει έκταση 315 στρεμμάτων, για τη δημιουργία του «Cambas Park», επένδυση ύψους 200 εκατ. ευρώ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Τέλος εποχής Τσαμάζ στον ΟΤΕ – Ξεκινάει η εποχή του Κώστα Νεμπή

Κινητικότητα στον OTE το τελευταίο διάστημα εν όψει... παράδοσης – παραλαβής του διευθυντικού θώκου. Ο απερχόμενος επικεφαλής Μιχάλης Τσαμάζ αποχαιρετά στελέχη και εργαζόμενους του Οργανισμού, ενώ ο νέος CEO, Κώστας Νεμπής, εν όψει και της τυπικής επικύρωσης για την ανάληψη των καθηκόντων του από τη ΓΣ του ομίλου, γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις εντός Μεγάρου και ενημερώνεται από κάθε διεύθυνση ξεχωριστά. Στο τέλος του μήνα και συγκεκριμένα στις 28/6 πραγματοποιείται η γενική συνέλευση που θα δώσει το πράσινο φως για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών. Το νέο ΔΣ θα έχει τριετή θητεία και εκτός από τον νέο πρόεδρο και CEO, υπάρχουν δύο ακόμη αλλαγές: η τοποθέτηση στο διοικητικό συμβούλιο της Elvira Gonzalez Sevilla η οποία είχε συνυπάρξει με τον Νεμπή στη Hrvatski Telekom και αυτή της δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, Χριστίνας Μπουσουλέγκα, αμφότερες ως μη εκτελεστικά μέλη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >