ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Και ο Θεός να βάλει το χέρι Του!

Θεραπεία θερμικού σοκ