ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λένε οι ΛΟΑΤΚΙ ότι 1 στους 5 απο την «Generation Z» είναι «δικός τους». Με το επίδομα λοχείας (!) που τους δίνει η κυβέρνηση σύντομα θα γίνουν 3 στους 5 λόγω φτώχειας

«Μύδροι» Αμβροσίου σε Ιερώνυμο για συνάντηση με Μητσοτάκη: «Η στάση σας δείχνει να αμνηστεύει τους γάμους των ομοφυλοφίλων»

«Η στάσις Σας εις το πρόβλημα της νομιμοποιήσεως του Γάμου των Ομοφυλοφίλων συνιστά το αδίκημα της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ του Ηθικού Νόμου»

«Μύδροι» Αμβροσίου σε Ιερώνυμο για συνάντηση με Μητσοτάκη: «Η στάση σας δείχνει να αμνηστεύει τους γάμους των ομοφυλοφίλων»

Επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο έστειλε ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος με την οποία εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για τη συνάντηση την οποία είχε ο Μακαριώτατος με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ ειδικά αναφέρθηκε για το ζήτημα της νομοθέτησης από την κυβέρνηση των γάμων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, αναφέροντας ότι αυτή η συνάντηση δείχνει σαν να είναι συγχωροχάρτι.

Ο γέρνοντας Μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος αναφέρει, μεταξύ άλλων ότι: “Η στάσις Σας εις το πρόβλημα της νομιμοποιή-σεως του Γάμου των Ομοφυλοφίλων συνιστά το αδίκημα της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ του Ηθικού Νόμου! Ο Κύριος ημών έρριψε πύρ εξ Ουρανού και κατέκαυσε τα Σόδομα και τα Γόμορρα.

Διατί, λοιπόν, δεν το αναφέρετε; Διατί δεν διαμαρτύ-ρεσθε; Η Εκκλησία διδάσκει την αγάπην προς τον αμαρτωλόν, πλήν όμως ΔΕΝ ΑΜΝΗΣΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ! Καταδικάζει τα πάθη! Η δε Κόλασις είναι ο τόπος προορισμού των ανθρώπων, οι οποίοι υπετάγησαν εις τα πάθη των!”.

Διαβάστε την Επιστολή:

Με ἄλλα λόγια συνιστᾶ
ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Μακαριώτατε,
«Φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη δ’ ὅμως ἡ ἀλήθεια!»
Ἐπικαλούμενος τά λόγια αὐτά τοῦ σοφοῦ Ἀριστοτέλη διά τόν φίλον του Πλάτωνα, ἀλλά καί τά πρεσβεῖα τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας μου ἔναντι τῆς Ὑμετέρας φιλτάτης μοι Μακαριότητος, καθ’ ὅσον ὁ Πανάγαθος Κύριος ἀνέδειξε την ἐλαχιστότητά μου εἰς Ἀρχιερέα κατά τήν 17ην.08.1976, ἤτοι πέντε ἔτη (5) ἐνωρίτερον ἀπό Ὑμᾶς (1), ἀλλά καί τήν ἀδελφικήν σχέσιν ἡμῶν ἀπό τήν ἐποχήν τῶν φοιτητικῶν μας χρόνων (1956-1960), ἀποτολμῶ σήμερον μίαν τολ-μηράν ἐνέργειαν, ἥτις ἀποτελεῖ δημόσιον ἔλεγχον Ὑμῶν διά τά ὑφ’ Ὑμῶν πραττόμενα καί ἐκφραζόμενα, πειθαρχῶν εἰς τήν φωνήν τῆς Ἀρχιερατικῆς μου συνειδήσεως καί ἐφαρμόζων τά κελεύσματα τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εἰπόντος: «Τά δημοσίως λεγόμενα καί πραττό-μενα, δημοσίως καί νά ἐλέγχωνται» (2), ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ἀπευθύνο–μαι σήμερον πρός Ὑμᾶς διά τῆς παρούσης Ἀνοικτῆς Ἐπιστολῆς, προκειμένου νά ἐπιστήσω τήν προσοχήν Ὑμῶν εἴς τινα σημεῖα τῆς Ἀρχιερατικῆς Ὑμῶν συμπεριφορᾶς, τά ὁποῖα συνθέτουν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ, ἀποτε-λοῦν δέ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν ἀποστολῆς.
Ἀφορμήν διά νά ἀπευθυνθῶ δημοσίως σήμερον πρός Ὑμᾶς ἀπετέλεσεν τό ἐνοχλητικόν δημοσίευμα τῆς σοβαρᾶς ἡμερησίας Ἐφημερίδος τῶν Ἀθηνῶν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» μέ τίτλον:
«Ιερώνυμος: Σήμερα το ταξίδι-δώρο στον Κυριάκο».
Ἰδού τί γράφει ἡ Ἐφημερίς:
«ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ τους συνάντηση μετά τον νόμο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο (φωτό). Επισκέπτονται δομές της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο Δήλεσι και στον Ωρωπό, παιδικούς σταθμούς και ένα κέντρο γεροντολογίας. Η κοινή τους εμφάνιση έχει σαφή πολιτικό συμβολισμό, λόγω των αντιδράσεων, που έχει προκαλέσει στην Εκκλησία και στις τάξεις των πιστών, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και γίνεται για να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης εν όψει της Μ. Εβδομάδας, αλλά και των Ευρωεκλογών. Σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας στέλνει μήνυμα καταλλαγής, ιδίως μετά τα δυσάρεστα επεισόδια που έγιναν τις προηγούμενες μέρες εις βάρος κυβερνητικών Βουλευτών… Η αρχή της επαναπροσέγγισης Κυβέρνησης-Εκκλησίας έγινε με τη συνάντηση που είχαν πρίν από τρεις μέρες ο Υπουργός Παιδείας, Κ. Πιερρακάκης, με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στο Υπουργείο» (βλ. σελ. 08).

Τελικόν ὅμως, συνάμα δέ καί λίαν ἐξοργιστικόν, ἐρέθισμα διά τήν ὁρι-στικήν ἀπόφασιν τῆς πρός Ὑμᾶς ἀποστολῆς τῆς παρούσης ἐπιστολῆς ὑπῆρ-ξεν τό σημερινόν (27/04), πρωτοσέλιδον δέ, δημοσίευμα τῆς ἰδίας Ἐφημερίδος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μέ τίτλον:
«ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΗΣ του Κυριάκου….
ΤΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΞΕΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ;»
Ἰδού και ἡ ἀπόδειξις:

Συνεπῶς κοσμικοί παράγοντες κρίνουν, ἐπικρίνουν καί κατακρί-νουν τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα τονίζοντες, ὅτι ἀμνηστεύετε τούς κατά-φρονητάς τῶν Νόμων τοῦ Εὐαγγελίου, διαγράφετε τό ἀδίκημα τῆς κατά-πατήσεως τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου, ἀποδέχεσθε τήν νομιμοποίησιν τοῦ Γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων καί ἐμμέσως, πλήν σαφῶς, ἀποδέχεσθε ὡς φυσιολογικήν, δηλ. ἀκατάκριτον, τήν σαρκικήν σχέσιν καί τήν συμ-βίωσιν μεταξύ δύο ἀνδρῶν ἤ και δύο γυναικῶν! Μέ ἄλλα λόγια Ὑμεῖς, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀντιστρατεύεσθε εἰς τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἔρριψεν πῦρ ἐξ Οὐρανοῦ καί κατέκαυσε τά Σόδομα καί τά Γόμορρα!
Ἐπιτρέψατέ μοι νά Σᾶς ὑπομνήσω τό σχετικόν ἀπόσπασμα ἀπό τήν Παλαιάν Διαθήκην, ὅπου περιγράφεται ἡ ὑπό τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ δημιουργία τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους:
«Καί εἶπεν ὁ Θεός∙ ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέ-ραν καί καθ’ ὁμοίωσιν,…… Καί ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. Καί εὐλόγησεν αὐτούς ὁ Θεός, λέγων∙ αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν καί κατακυριεύσατε αὐτῆς… (Γενέσεως, κεφ. 1ον, στ. 26-28).
Ἐπίσης θά ἤθελα νά Σᾶς ὑπομνήσω τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τούς Κορινθίους, ὁ Ὁποῖος λέγει, ὅτι ὁ πιστός χριστιανός ΕΧΕΙ ΧΡΕΟΣ νά ἀποκόψῃ καί νά ἀποβάλῃ ἀπό τόν κῦκλον τῶν ἐπαφῶν του τόν πόρνον, τόν ἀνήθικον, τόν ὁμοφυλόφιλον! Εἰς τήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστο-λήν Του (κεφάλαιον 5ον) γράφει τά ἑξῆς φοβερά λόγια:
«Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μή συναναμίγνυσθαι πόρνοις, … νυνί δέ ἔγραψα ὑμῖν μή συναναμίγνυ-σθαι, ἐάν τις ἀδελφός ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἤ πλεονέκτης ἤ εἰδωλολάτρης ἤ λοίδορος ἤ μέθυσος ἤ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδέ συνεσθίειν… Καί ἐξαρεῖτε τόν πονηρόν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν» (στ. 9-13). Δηλ. «Βγάλτε τόν ἀσεβῆ ἄνθρωπον ἀπό ἀνάμεσά σας»!
Ἑπομένως, Μακαριώτατε, διερωτῶμαι: μέ ποῖον δικαίωμα Ὑμεῖς, ὁ Προκαθήμενος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μας, διαπράττετε αὐτό τό ἠθικόν ἔγκλημα; Δηλ. ἐναγκαλίζεσθε τόν πολέμιον τοῦ Ήθικοῦ Νόμου Πρωθυπουρ-γόν κ. Μητσοτάκην καί διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ γράφετε εἰς τά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων Σας τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, «… ἐξαρεῖτε τόν πονηρόν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν»!!!!
Κατά τήν ἄσκησιν, λοιπόν, τῶν Ἀρχιερατικῶν Σας καθηκόντων καί δή καί ὡς Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τάς ἡμέρας αὐτάς ἐσημειώσατε τά ἑξῆς ἐκκλησιαστικά ἐγκλήματα:

.Τήν ἀδελφοποίησιν μέ τόν ἀφωρισμένον Πρωθυπουρ-γόν κ. Κυριάκον Μητσοτάκην, ὁ ὁποῖος, νομοθετικῶς, ἐνομι-μοποίησε τόν Γάμον τῶν Ὁμοφυλοφίλων! Καταπατεῖ δηλ. τόν θεῖον Νόμον καί μετατρέπει τήν Ἑλληνικήν Κοινωνίαν σέ Σόδομα καί Γόμορρα! Συνεπῶς παρεχωρήσατε «ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ» εἰς τόν ἀσεβέ-στατον αὐτόν ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΤΗΝ τῶν Ἐντολῶν τοῦ Κυρίου μας, μάλιστα δέ καί ἀφωρισμένον ὑπό τῆς ἐμῆς ἐλαχιστότητος.
ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ:

(Βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 23.04.2024, σελ. 08)

(Βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 23.04.2024, σελ. 01)
. Ἡ ἐπιβεβαίωσις τοῦ ἠθικοῦ Σας ἐγκλήματος ἔρχεται καί ἀπό τό δημοσίευμα μιᾶς ἄλλης Ἐφημερίδος! Πρόκειται διά τό δημοσίευμα τῆς θρησκευτικῆς Ἐφημερίδος «ΚΙΒΩΤΟΣ» τῆς 25ης λήγ. μηνός, συμφώνως πρό τό ὁποῖον Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, συνιστᾶτε «ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ» μέ τήν σημερινήν Κυβέρνησιν Μητσοτάκη καί τῶν λοιπῶν πολεμίων τῆς Ὀρθοδοξίας μας!
«Ο κ. Ιερώνυμος, με τη σειρά του, υπογράμμισε την ανάγκη να επικρατεί πάντοτε η ενωτικότητα και η συνερ-γασία, η οποία, ως τόνισε, “είναι το καλύτερο φάρμακο για να αντιμετωπίζωνται τα προβλήματα, που κατά καιρούς ανακύπτουν” είναι τά λόγια Σας»!!!
Ἰδού καί τό σχετικόν δημοσίευμα:

Ίδού τώρα καί μερικά ἀπό τά λόγια τῆς Ἐφημερίδος:
«Και οι δύο πλευρές προσήλθαν στο διάλογο με καλή διάθεση προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, μιας και στο νομοσχέδιο περί του γάμου των ομοφυλοφίλων και της τεκνοθεσίας από αυτούς, Εκκλησία και Πολιτεία ἠλθαν σε ευθεία σύγκρουση με τη Σύνοδο της Ιεραρχίας……»

(3). Μέ ὅλα αὐτά τά κατορθώματά Σας, Μακαριώτατε, ἡ Ἁγία Ἐκκλη-σία μας ζημιοῦται! Τό Εὐαγγέλιον ποδοπατεῖται! Ἡ ἁμαρτία καί προ-άγεται καί ἐπιβραβεύεται! Ἡ δέ Διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας μας ὄχι ἁπλῶς σιωπᾷ, ἀλλά καί συνεργάζεται μέ τούς διώκτας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ! Οἱ χριστιανοί, λοιπόν, γεμᾶτοι ἀπό ἀγωνίαν εἰς τήν ψυχήν των κραυγάζουν:

«Έπεσε το οχυρό της Ορθόδοξης Ελλάδας
επί Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου του 2ου»
(βλ. Ἐφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 19,02.2024, σελ. 7).

Ἰδού και ἡ ἀπόδειξις:

Ὁ δέ μαχητής συντάκτης τοῦ σχετικοῦ ἄρθρου κ. Εὐάγγελος Παπαδό-πουλος μεταξύ ἄλλων γράφει καί τά ἑξῆς:

«Ο πιστός χριστιανικός Ορθόδοξος λαός σαφώς καλείται να συνεχίσει τη ζωή του σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία και αυτό θα κάνει. Η Διοίκηση, όμως, της Εκκλησίας θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση με συγκεκριμένη συμπεριφορά. Θα αποδεχτεί ως μέλη της πλέον όσους παραβίασαν τη βασική αρχή του μυστηρίου του γάμου; Θα αποδεχτεί τους γκεϊ ως πιστούς στους κόλπους της, όταν ο Παύλος, οι Πατέρες και οι Σύνοδοι έχουν απορρίψει και καταδικάσει τον σοδομισμό; Θα δεχτε στις θρησκευτικές τελετές της τους Βουλευτές, που ψήφισαν το νόμο;…» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 19.02.2024, σελ. 7).

(4). Οἱ κοσμικοί παράγοντες κατεννόησαν τήν ἐπερχομένην ἠθικήν καταστροφήν! Οἱ Ἐκκλησιαστικοί Παράγοντες, δυστυχῶς, ὑπνώττουν! Κοιμοῦ-νται τόν «ὕπνον τοῦ δικαίου», ὅπως λέγει ἡ σχετική παροιμία!
«Ως εδώ. Ο εμπαιγμός! Φτάνει…
Το παραμύθι μας τελείωσε!!!»,
γράφουν με πολλήν παρρησίαν! Καί εἶναι ἀξιέπαινοι!
Ἰδού και ἡ ἀπόδειξις:

(βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, 25.04.2024, ΣΕΛ. 6)
(5). Την παραχάραξιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας καί τήν κατά-πάτησιν τοῦ Ἠθικοῦ Νόμου τοῦ Εὐαγγελίου ἔρχονται νά ἐπιβεβαιώσουν κάποιοι Πολιτικοί Παράγοντες μέ τίς … ἐμπρηστικές Δηλώσεις των! Ἐπί παραδείγματι ὁ Ὑπουργός Ἐπικρατείας κ. Μάκης Βορίδης προέβη εἰς τήν ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ καί ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΗΝ Δήλωσιν:
«Ο Βορίδης κάνει το μαύρο άσπρο για τις σχέσεις
Κυβέρνησης και Εκκλησίας.
Υποστήριξε, ότι τίποτα δεν έχει διαταραχθεί

και πως οι δύο πλευρές συμπορεύονται».
(βλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 25.04.2024, σελ. 09). .
Ἰδού και ἡ απόδειξις:

(6). Ἄς ἔλθωμεν τώρα καί εἰς ἕνα εἰσέτι σημεῖον. Κυκλοφορεῖ ἡ εἴδησις, ὅτι ἡ Κυβέρνησις τῆς Νέας Δημοκρατίας ἑτοιμάζει Νόμον, διά τοῦ ὁποίου θά παρέχεται «ἐπίδομα μητρότητος καί στούς ὁμοφυλόφιλους!» Ταῦτα ἀναγράφει ἡ Ἐφημερίς ΜΑΚΕΛΕΙΟ εἰς τό φ. τῆς 20.04.2024, σελ. 5.

«….Ως γνωστόν, την Τετάρτη 17 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα μητρότητας. Και ξάφνου, εμφανίστηκε και … διάταξη, η οποία περιλαμβάνει και τους ομοφυλόφιλους!»

(7). Ἕνα εἰσέτι σημεῖον, τό ὁποῖον ἀπησχόλησε τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα εἶναι και το ἑξῆς: Μία εὐσεβής Κυρία εἰς τήν πόλιν τῆς Καβάλας ἐντός τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἔδωσε ἕνα χαστούκι εἰς τήν Κυρίαν Δ….ρη, Βουλευτήν τῆς Ν. Δημοκρατίας, διότι αὕτη εἶχε ψηφίσει τόν Νόμον διά τόν Γάμον τῶν Ὁμοφυλοφίλων. Ἰδού ἡ σχετική διήγησις:

«….Στο τέλος της ακολουθίας και μετά από αναφορά του ιερέα εξ άμβωνος στην παρουσία της Βουλευτού της Ν.Δ. Αγγελικής Δ…ρη στη λειτουργία, μία γυναίκα…. της φώναξε για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομοφύλων, την εξύβρισε και τη χαστούκισε….»
(βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 22.04.2024, σελ. 5).
Τό γεγονός αὐτό Σᾶς ἀπησχόλησε, Μακαριώτατε! Προέβητε δέ εἰς Δηλώσεις, αἵτινες πολύ μᾶς ἠνώχλησαν! Μᾶς ἠνώχλησαν δέ, διότι κατά δικάζουν μέν τήν βιαιοπραγίαν τῆς μιᾶς γυναικός πρός τήν ἄλλην, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ καί τήν ὑπερψήφισν τοῦ Νόμου περί νομιμοποιήσεως τοῦ Γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων, ὡς θά ἔδει νά πράξῃ, εὐκαιρίας τυχούσης, ὁ Προκαθήμενος καί Ἀρχηγός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!

Ἰδού ἡ σχετική μέ Ὑμᾶς περιγραφή:
«Η Εκκλησία αγαπάει και δεν εκδικείται, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος για την επίθεση, που δέχθηκε βουλευτής σε ναό, επειδή ψήφισε “ασεβές νομοθέτημα”».
Ταῦτα ἀναγράφει ἡ ἱστορική Ἐφημερίς ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ τῶν Πατρῶν (βλ. φ. τῆς 23ης.04.2024, σελ. 1η). Ἄρα ἐπαληθεύετε τό δημοσίευμα τῆς Ἐφημε-ρίδος ΜΑΚΕΛΕΙΟ τῆς 25ης.04.2024, (σελ. 16), ἡ ὁποία ἀναγράφει δι’ Ὑμᾶς τά ἑξῆς ΦΟΒΕΡΑ ΛΟΓΙΑ:
«Με τη ουρά στα σκέλια ο Ιερώνυμος στον Μητσοτάκη».
Ίδού και ἡ ἀπόδειξις:

Μακαριώτατε,
«Τίς Ὑμᾶς ἐβάσκανεν», ὥστε να προβαίνητε συνεχῶς εἰς τήν προδο-σίαν τῆς Ἐκκλησίας μας; Οἱ Ἐκκλησιαστικοί Παράγοντες, εἴτε ἀπό σεβασμόν πρός τό σεπτόν Πρόσωπόν Σας, εἴτε ἀπό φόβον διά τάς κυρώσεις καί συνεπεί-ας, εἴτε ἀπό εὐγένειαν, ΔΕΝ ΟΜΙΛΟΥΝ καί δέν ἐκφράζονται! Ὁπότε Ὑμεῖς, ἀνενόχλητος πλέον, προβαίνετε συνεχῶς εἰς πράξεις καί ἐνεργείας, αἵτινες συνιστοῦν τό ἔγκλημα τῆς ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ!
Ἐδοκίμασα πολλήν ψυχικήν ταραχήν, σκεπτόμενος, ἐάν ἔπρεπε νά Σᾶς ἀπευθύνω τήν παροῦσαν ἐπιστολήν! Καί, διερωτώμενος, προβληματιζόμενος καί προσευχόμενος, εἰς τήν σκέψιν μου ἦλθον μεγάλα ἐκκλησιαστικά ἀνα-στήματα ἁγιότητος, τά Ὁποῖα ἐπέδειξαν μίαν δυναμικήν διαγωγήν πρός τινας καταφρονητάς τῶν Νόμων τοῦ Θεοῦ! Οὕτω:
α) Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ εἰς τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ἐν Συνόδῳ, ἐχαστούκισε τόν ὑβριστήν τοῦ Χριστοῦ μας καί αἱρεσιάρχην Ἄρειον! Οἱ Πατέρες κατεδίκασαν τόν Ἅγιον Νικόλαον καί Τόν ἔθεσαν εἰς τήν φυλακήν! Ἐκεῖ ὅμως ἐνεφανίσθησαν ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός, καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, διά νά Τόν ἐνισχύσουν καί διά νά Τόν ἐπιβραβεύσουν! Καί ὁ μέν Κύριος Τοῦ ἔδωσε τό ἱερόν Εὐαγγέλιον, ἡ δέ Ὑπεραγία Θεοτόκος τό Ἀρχιερατικόν Ὠμοφόριον! Ἄρα τό «χαστούκι» πρός ὑπεράσπισιν τῆς ἀμω-μήτου ἡμῶν πίστεως ἔχει λάβει τήν ἔγκρισιν τοῦ Οὐρανοῦ!
Ίδού ἡ σχετική διήγησις:
«…Πράγματι ο Άγιος φυλακίζεται, αλλά και πάλι θαυμαστό γεγονός λαμβάνει χώρα στη φυλακή. Το βράδυ παρουσιάζεται σε όραμα ο Χριστός και ή Θεοτόκος, ρωτώντας τον Άγιο το λόγο για τον οποίο αυτός βρισκόταν στη φυλακή. Όταν ο Άγιος αποκρίθηκε, ότι φυλακίστηκε για τη δική τους αγάπη, ο Χριστός του έδωσε το Άγιο Ευαγγέλιο ενώ η Θεοτόκος το αρχιερατικό ωμοφόριο.
Την επόμενη μέρα γνωστοί του Αγίου, που τον επισκέφθηκαν, για να του προσφέρουν λίγο άρτο, βρίσκουν τον Άγιο απαλλαγμένο από τα δεσμά, να φορά το ωμοφόριο και να διαβάζει από το Ευαγγέλιο. Όταν ο βασιλιάς πληροφορήθηκε τα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη φυλακή ελευθέρωσε τον Άγιο και μαζί με τους άλλους Αρχιερείς ζήτησε συγγνώμη από τον Άγιο για τη συμπεριφορά, που επέδειξαν απέναντι του. Μετά το πέρας της Συνόδου ο Άγιος επέστρεψε στην επαρχία του.

β) Ο ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ, ἀπηγόρευσε τήν εἴσοδον εἰς τόν Ναόν πρός ἐκκλησιασμόν εἰς τόν Αὐτοκράτορα Θεοδόσιον, διότι οὗτος ἠθικῶς ἐβαρύνετο διά τήν σφαγήν ἑπτά χιλιάδων (7.000) ἀθώων ἀνθρώπων εἰς τόν Ἱππόδρομον Θεσσαλονίκης διά λόγους ἐκδικήσεως.
Ἰδού ἡ σχετική διήγησις:

«Ὁ Αὐτοκράτωρ μετέβη …κατά το σύνηθες εις τον ναόν. Αλλ’ ο Αμβρόσιος επέβλεπε· πληροφορηθείς ότι ο αυτοκράτωρ έρχεται, σπεύδει, τον συναντά έξω από τα πρόθυρα, και του εμποδίζει την είσοδον.
Δεν κατάλαβες, όπως φαίνεται, βασιλιά μου, το μέγεθος της δολοφονίας, που διαπράχθηκε, ούτε μετά το τέλος του θυμού συνειδητοποίησε ο λογισμός αυτό που τολμήθηκε· διότι δεν αφήνει ίσως η δύναμη της βασιλείας να καταλάβεις την αμαρτία, αλλά η εξουσία συσκοτίζει το λογισμό. Πρέπει όμως να καταλάβεις τη φύση σου και την θνητότητα και προσωρ-νότητά της και το προγονικό χώμα από το οποίο γίναμε και στο οποίο διαλυόμαστε· και να μην παραπλανηθείς από το άνθος της βασιλικής αλουργίδας και αγνοήσεις την ασθένεια του σώματος, που αυτή καλύπτει.
Εξουσιάζεις, βασιλιά, αυτούς που έχουν την ίδια φύση με εσένα και είναι μάλιστα ομόδουλοι. Διότι ένας είναι δεσπότης και βασιλιάς όλων, ο δημιουρ-γός των όλων.
Με ποιά λοιπόν μάτια θα δεις το ναό του κοινού δεσπότη;
Με ποιά πόδια θα πατήσεις το άγιο εκείνο δάπεδο;
Πώς θα απλώσεις στον ουρανό τα χέρια, τη στιγμή που στάζουν ακόμα από το αίμα του άδικου φόνου;
Πώς με τέτοια χέρια θα υποδεχτείς το πανάγιο σώμα του δεσπότη;
Πώς θα φέρεις το τίμιο αίμα στο στόμα, αφού με τα λόγια του θυμού σου έχυσες παράνομα τόσο αίμα;
Φύγε λοιπόν και μην επιχειρήσεις με τη δεύτερη αυτή συμπεριφορά σου να αυξήσεις την προηγούμενη παρανομία· και να δεχτείς τον δεσμό (του επιτιμίου), για τον οποίο από τον ουρανό συμφωνεί ο Θεός, ο των όλων δεσπότης· αυτός ο δεσμός είναι ιατρικός και πρόξενος υγείας».
Ο Θεοδόσιος εις την περίστασιν εκείνην εδείχθη άξιος εαυτού. Ενώ, μεταχειρισμένος την δύναμίν του, είχε το μέσον να αναστηλώση κοσμικώς το ταπεινούμενον βασιλικόν μεγαλείον του, δεν ωργίσθη δια την τόλμην του Επισκόπου, δεν παρωξύνθη δια την δημοσία γενομένην προς αυτόν επιτίμη-σιν, αλλ’ υπενθύμισε μόνον προς τον Αμβρόσιον, ότι ο Δαβίδ και εις μοιχείαν και εις ανθρωποκτονίαν υπέπεσεν. Ο επίσκοπος έδραξε φιλοστόργως και ετοίμως την ευκαιρίαν. «Καθώς λοιπόν εμιμήθης του Δαβίδ την αμαρτίαν, είπεν, ούτω μιμήθητι και αυτού την μετάνοιαν».Ο βασιλεύς εύρεν την νουθεσίαν ορθοτάτην.
Ο πανίσχυρος αυτός σκηπτούχος έστρεψε το βήμα του ως ο έσχατος των υπηκόων του, εξέχυσε δε πικρά δάκρυα μετανοίας, και μόνον μετά μήνας οκτώ, την εορτήν των Χριστουγέννων, δημοσία εξομολογηθείς το αμάρτημά του, πρηνής δε, εζήτησε συγχώρησιν. Ο Αμβρόσιος τότε τον εδέχθη εις την θείαν κοινωνίαν.
(βλ. Οι Βίοι των Αγίων, Μιχαήλ Γαλανού, τόμος 4, Δεκέμβριος σελ. 46-48 καί https://www.sostis.gr/blog/item/1202-o-agios-ambrosios-apagoreuei-tin-eisodo-sto).

Μακαριώτατε,
Μέ ὅλην μου τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπην, ἀλλά καί μέ ὅλην μου τήν εἰλικρίνειαν, ἐπιθυμῶ νά Σᾶς πληροφορήσω, ὅτι ἐξ ἀγάπης πρός Ὑμᾶς ἔγρα-ψα τήν παροῦσαν ἐπιστολήν! Ἡ στάσις Σας εἰς τό πρόβλημα τῆς νομιμοποιή-σεως τοῦ Γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων συνιστᾷ τό ἀδίκημα τῆς ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ τοῦ Ἠθικοῦ Νόμου! Ὁ Κύριος ἡμῶν ἔρριψε πῦρ ἐξ Οὐρανοῦ καί κατέκαυσε τά Σόδομα καί τά Γόμορρα. Διατί, λοιπόν, δέν τό ἀναφέρετε; Διατί δέν διαμαρτύ-ρεσθε; Ἡ Ἐκκλησία διδάσκει τήν ἀγάπην πρός τόν ἁμαρτωλόν, πλήν ὅμως ΔΕΝ ΑΜΝΗΣΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ! Καταδικάζει τά πάθη! Ἡ δέ Κόλασις εἶναι ὁ τόπος προορισμοῦ τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ὑπετάγησαν εἰς τά πάθη των! Διά τον λόγον αὐτόν Σᾶς ἱκετεύω νά διορθώσετε τά κατωτέρω παρατι-θέμενα λόγια Σας:
«Η Εκκλησία είναι αγάπη»
Όπως είπε μετά από ερώτηση δημοσιογράφων, «η Εκκλησία δεν εκδικείται» αν και συμπλήρωσε ότι «αγαπάει (σ.σ. η Εκκλησία), αλλά δε φεύγει από τις θέσεις της». «Η Εκκλησία είναι αγάπη. Παραπονιέται, λέει τις θέσεις της, είναι σταθερή σε αυτές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγάπη είναι εκείνη η οποία είναι πάνω από όλα, καθώς, επίσης, η ευγένεια και η ανοχή» είπε αρχικά ο κ. Ιερώνυμος, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ για να συμπληρώσει: «Αυτά τα περιστατικά οφείλονται και στην παιδεία του καθενός και στην επίδραση μερικών ανθρώπων οι οποίοι εκλαμβάνουν πολλά πράγματα της Εκκλησίας σαν εκδίκηση. Η Εκκλησία, όμως, δεν εκδικείται. Αγαπάει, ἀλλά δε φεύγει από τις θέσεις της».
Πηγή: https://www.agriniopress.gr/ieronymos-gia-to-chastoyki-stin-delikari-i-ekklisia-den-ekdikeitai/

Ἐπισφραγίζω, λοιπόν, τά πτωχά ταῦτα λόγια μου μέ τόν λόγον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπί τήν γῆν, καί τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη; …Δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παραγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἤ διαμερισμόν.Ἔσονται γάρ ἀπό τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἑνί διαμερισμένοι, τρεῖς ἐπί δυσί καί δύο ἐπί τρισίν. Διαμερισθήσονται πατήρ ἐπί υἱῷ καί υἱός ἐπί πατρί, μήτηρ ἐπί θυγατρί καί θυγάτηρ ἐπί μητρί, πενθερά ἐπί τήν νύμφην αὐτῆς καί νύμφη ἐπί τήν πενθεράν αὐτῆς» (Λουκ. 12, 49-53).
Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ μετ΄ ἀδελφικῶν ἀσπασμῶν
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
*************
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: «Από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια»!
«ΡΑΤΣΙΣΤΡΙΑ μαθήτρια Λυκείου εξύβρισε τον Χριστό και την Παναγία μας και τότε ένα άλλο κοριτσάκι, συμμαθήτριά της, η μικρή Α., κόρη ευσεβούς οικογενείας, την χαστούκισε μέσα στην τάξη! Αυτή ήταν η έμπρακτη απάντηση μιάς ορθόδοξης χριστιανής μαθήτριας». Συνέβη 19 Απριλίου σε σχολείο της Καβάλας.

Εχω να πω στη μικρή Α., η οποία είναι ένα γλυκύτατο και ταπεινό κορίτσι με προσευχή: Μπράβο για το σθένος σου! Κι αν σε μερικούς δεν σας άρεσε το χαστούκι, θα σας πω κρατηθείτε λίγο ακόμη, γιατί η φάπα, που έρχεται άνωθεν, θα είναι κολοσσιαίων διαστά-σεων γιατί μετρηθήκαμε και βρεθήκαμε λίγοι κι ελλιπείς στο να υπερασπιστούμε το Άγιο Όνομα Του Θεού όταν θα έπρεπε να πεθάνουμε για Εκείνον!

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

“…Και αν ακούσης κάποιον εις τον δρόμον ή εις το μέσον της αγοράς να βλασφημή τον Θεόν, πλησίασε, επίπληξέ τον, και αν πρέπει να τον δείρης, μη διστάσης ράπισέ τον εις το πρόσωπον, σύντριψέ του το στόμα, και αγίασε το χέρι σου δια της πληγής που θα του δώσης, και αν σε καταγγείλουν μερικοί και σε σύρουν εις το δικαστήριον, να τους ακολουθήσης και αν από το δικαστικόν βήμα σου ζητήση ο δικαστής ευθύνας να ειπής με θάρρος, ότι εβλασφήμησε τον βασιλέα των αγγέλων. Διότι εάν πρέπει να τιμωρούνται αύτοἰ που βλασφημούν τον επίγειον βασιλέα, πολύ περισσότερον πρέπει να τιμωρούνται εκείνοι που βλασφημούν εκείνον… ” Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com

Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.