ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περίπτωση Εξάρχου: Για πρώτη φορά χαρίζουν μια Τράπεζα, σε κάποιον που δεν προφυλακίστηκε επειδή είχε λεφτά να πληρώσει την εγγύηση. «Άλλα» κόλπα...

Νομοσχέδιο ΠΦΥ: Τι προβλέπει και ποιους ευνοεί – Δείτε τα βασικά σημεία

Νομοσχέδιο ΠΦΥ: Τι προβλέπει και ποιους ευνοεί – Δείτε τα βασικά σημεία

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» θέτει ο υπ. Υγείας και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Δείτε ποια είναι τα βασικά του σημεία:

-Κάθε Κέντρο Υγείας έχει τομέα ευθύνης που ονομάζεται Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεία. Αποτελεί δε την βάση για όλη την ΠΦΥ της περιοχής του που αποτελείται επίσης από συμβεβλημένους γιατρούς και δομές ΠΦΥ. Κάθε δήμος θα έχει τουλάχιστον ένα τέτοιο κέντρο ευθύνης αλλά ο ακριβής αριθμός θα οριστεί με Υπουργική Απόφαση.

-Οικογενειακός γιατρός μπορεί να είναι ένας παθολόγος, ή γενικός γιατρός ή παιδίατρος υπάλληλος του σημερινού ΠΕΔΥ ή ιδιώτης συμβεβλημένος που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Κάθε οικογενειακός γιατρός δεν μπορεί να έχει παραπάνω από 2000 εγγεγραμμένους πολίτες. Όλοι οι πολίτες θα είναι εγγεγραμμένοι στην τοπική μονάδα.

-Κάθε τοπική μονάδα Υγείας της ΠΦΥ δημιουργεί μια Ομάδα Υγείας που συνεργάζεται με την αρμόδια ΥΠΕ και Ομάδες από άλλες ΥΠΕ με σκοπό την πρόληψη και προαγωγή υγείας στην κάθε περιοχή.

-Όλοι οι πολίτες θα έχουν Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο που θα περιέχει συνοπτικό ιατρικό ιστορικό. Ο Φάκελος θα καταρτίζεται από τον οικογενειακό γιατρό που θα έχει και την ευθύνη ενημέρωσής του. Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται με ευθύνη του ΥΥΚΑ ενώ πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο θα έχει ο οικογενειακός γιατρός, ο ίδιος ο πολίτης και ο γιατρός που τον θεραπεύει σε οποιοδήποτε μονάδα του ΕΣΥ.

-Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας μπορεί να ιδρύονται σε δημόσια νοσοκομεία, σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή αυτόνομες με μία μόνο ιατρική ειδικότητα και οι αυτοτελείς εντάσσονται σε φορείς τοπικής ΠΦΥ. Με Υπουργικές Αποφάσεις θα καθοριστούν οι ιατρικές ειδικότητας, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, ο έλεγχος, η κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων και με ΚΥΑ (των υπουργών Υγείας και Εργασίας) θα καθοριστούν οι συμβάσεις με τα δημόσια Ταμεία. (άρθρο 30).

-Θα υπάρχει συντελεστής ηλικιακής ομάδας σύμφωνα με τον οποίο θα αμείβεται ο οικογενειακός γιατρός. Δηλαδή όσο πιο ηλικιωμένοι, τόσο πιο πολλές ανάγκες έχουν, κι άλλα τόσο περισσότερα χρήματα θα λαμβάνει ο γιατρός ανά ασθενή που εξυπηρετεί.

Τα Κέντρα Υγείας θα έχουν δυνατότητα όλων των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), οδοντιάτρους, τμήμα φροντίδας μητέρας παιδιού και παιδιού- εφήβου, φυσικοθεραπευτές και λογοθεραπευτές, τμήμα πρόληψης και κοινωνικής ιατρικής όπως και ιατρικής εργασίας.

-Σε κάθε ΔΥΠΕ θα λειτουργούν Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια.

-Ομοίως σε κάθε ΔΥΠΕ θα λειτουργούν Κέντρα Ειδικής Φροντίδας.

-Σε κάθε Κέντρο Υγείας θα υπάρχει οδοντιατρείο με “Οδοντιατρική Ομάδα”. Ελάχιστη σύνθεση αυτής είναι ένας οδοντίατρος, ένας βοηθός και ένας νοσηλευτής. Η ομάδα οφείλει εκτός από τις υπηρεσίες της στο Κέντρο αν ενημερώνει παιδιά και ενήλικες και να προάγει την στοματική υγεία. Στα νοσοκομεία θα υπάρχει Συντονιστής Οδοντίατρος που θα συντονίζει και την ΠΦΥ.

-Κάθε ΥΠΕ δημιουργεί δίκτυο Μαιών για συμβουλευτική, προληπτική αλλά και πρακτική βοήθεια των γυναικών κάθε τοπικής Μονάδας και των δομών των προσφύγων.

-Θα υπάρχουν Επισκέπτες Υγείας ΠΦΥ. με έδρα την κάθε ΥΠΕ για προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού.

-Αν παραιτηθεί γιατρός ή οδοντίατρος από το ΕΣΥ άγονης περιοχής, τότε δεν γίνεται προκήρυξη της θέσης του αλλά επιλογή από λίστα υποψηφίων.

-Επιτρέπεται σε γιατρούς του ΕΣΥ να απέχουν από την οργανική τους θέση μέχρι 1 έτος ή και παραπάνω με ειδική παράταση) για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Δήμους ή άλλες δημόσιες μονάδες που τους έχουν ανάγκη.

-Οι γιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούν σε υπηρεσίες του ΥΥΚΑ ή των ΥΠΕ θα λαμβάνουν κανονικά τα επιδόματά τους ανάλογα τον βαθμό που έχουν στο ΕΣΥ.

-Οι θέσεις των γιατρών υπαίθρου θα προκηρύσσονται 5 μήνες πριν από την λήξη της σύμβασης του προηγούμενου. Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον για την θέση, μπορεί να δοθεί παράταση στον ήδη υπηρετούντα. Αν κι αυτός δεν ενδιαφέρεται, την θέση μπορεί να πάρει οποιοσδήποτε γιατρός του κοντινού ΠΕΔΥ. Πρώτα προκηρύσσονται οι θέσεις σε νησιωτικές περιοχές.

-Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου κάθε νοσοκομείου θα είναι ένας συντονιστής διευθυντής που θα εκλέγεται από όλους του συντονιστές διευθυντές του ιδρύματος.

-Τα νοσοκομεία και τα ΠΕΔΥ νησιωτικών, ορεινών απομακρυσμένων περιοχών θα μπορούν να συνεργάζονται με ιδιώτες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς θεραπευτές, νοσηλευτές που θα κόβουν δελτίο παροχής υπηρεσιών.

-Οι πτυχιούχοι διατροφολόγοι από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και τα ΑΤΕΙ της χώρας οφείλουν εντός 2 ετών να λάβουν την ειδική βεβαίωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης ΄’ασκησης επαγγέλματος.

-Συνίσταται μέσα στο ΥΥΚΑ, Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας που θα υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα και θα διοικείται από διοικητή και υποδιοικητή.

-Με ΚΥΑ των υπουργών Υγείας και Οικονομικών θα μπορεί να γίνεται συμψηφισμός των οφειλών του ΕΟΠΥΥ με Ευρωπαϊκά Ταμεία Ασφάλισης.

-Το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ θα αποτελείται στο εξής από τον διορισμένο Πρόεδρο, 3 ειδικούς επιστήμονες ίδιων προσόντων με τον πρόεδρο, εκ των οποίων ο ένας θα είναι εκπρόσωπος των ασφαλισμένων και ένας άλλος των εργοδοτών. Στις συνεδριάσεις θα μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του ΥΥΚΑ.

-Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας ασθενοφόρου, το ΕΚΑΒ πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος.

-Μπορούν να αποζημιωθούν οι εφημερίες των γιατρών του Νοσοκομείου Κιλκίς για το 2015 που έγιναν υπό ορισμένες συνθήκες.

-Τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή σε ορισμένα νοσοκομεία το ΣΑΝ (Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων). Και με σκοπό την ανάπτυξή του, συστήνεται Εταιρία (ΕΣΑΝ ) που θα είναι ΑΕ. Η εταιρία θα διοικείται από 5 μέλη που θα έχουν 5ετή θητεία.

-Ιδρύεται στην Αθήνα Κέντρο Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του

-Ιδρύεται Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου.

-Δίνονται δωρεάν σίτιση και στέγαση στους γιατρούς του Νοσοκομείου Θήρας μέσω των ΟΤΑ.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

-Προωθούνται προσλήψεις γιατρών – νοσηλευτών για την ξεχωριστή στελέχωση ΤΕΠ στα νοσοκομεία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com

Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.