Από την 1η Ιουλίου 2007 ο όμιλος γαλλικός SAFRAN αναδιοργάνωσε τις δραστηριότητες του στο χώρο της άμυνας και ασφάλειας, όπου πλέον θα λειτουργούν δύο εταιρείες του ομίλου, η Sagem Defense Securite και η Sagem Securite.

Η πρώτη απαρτίζεται από δύο επιχειρηματικές μονάδες. Τη Sagem Avionique που όπως υποδηλώνει και το όνομά της είναι αρμόδια για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων ηλεκτρονικών, ναυτιλίας, επικοινωνιών και καθοδήγησης, ενώ έχει παράλληλα αναλάβει και δραστηριότητες στο πλαίσιο προγραμμάτων αναβάθμισης αεροσκαφών. Η δεύτερη διεύθυνση της Sagem Defense Securite είναι η Sagem Optronique et Defense, η οποία έχει αναλάβει τη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προηγμένων συστημάτων ηλεκτροπτικών, μη επανδρωμένων αεροχημάτων και κατευθυνόμενων ιπτάμενων στόχων. Επίσης, η Sagem Defense Securite διατηρεί τις δύο θυγατρικές της, Sagem Avionics Inc. και Vetronix AG. Από την άλλη πλευρά η νεοϊδρυθείσα Sagem Securite, θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε προγράμματα σχεδίασης, ανάπτυξης και παραγωγής προηγμένων συστημάτων ασφαλείας κυρίως για πολιτική χρήση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βιομετρικά συστήματα αναγνώρισης, συστήματα συναλλαγών ασφαλείας και έξυπνες κάρτες. Σημειώνεται ότι η Sagem συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων εταιριών σε προγράμματα ανάπτυξης συστημάτων αναγνώρισης μέσω δακτυλικού αποτυπώματος και μέχρι σήμερα έχει στο ενεργητικό της σημαντικές παραγγελίες που της εξασφαλίζουν μία από τις κορυφαίες θέσεις στην παγκόσμια αγορά. Μεγαλύτερο μερίδιο της τελευταίας αποσκοπεί να αποσπάσει ο όμιλος SAFRAN μέσω της τελευταίας αυτής αναδιοργάνωσης.