Είναι πρόδηλο ότι, άπαντες, εκόντες άκοντες, καθιστάμεθα αμήχανοι ενώπιον των τελευταίων εξελίξεων καθόσον αφορά την ατυχή συγκυρία, θανάσιμου τραυματισμού ενώ ανηλίκου «Roma», υπό συνθήκες καταδίωξης, υπό εντεταλμένο αστυνομικό όργανο, επί τω τέλει να διαφυλαχθεί η τρωθείσα δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Ασφαλώς η προάσπιση της αξίας της ζωής συνιστά εκ των ων ούκ άνευ την κορωνίδα του δυτικού πολιτισμού αλλά και της ιδικής μας πολιτισμικής ταυτότητας εξ ού και η πρωταρχική αυτή υποχρέωση της Ελλαδικής Πολιτείας απολαμβάνoυσα ανυπερθέτως, περίοπτη Συνταγματική κατοχύρωση.

Ως εκ τούτου λοιπόν, εάν κανείς αποσκορακίσει την φαιά προπαγανδιστική ειδησεογραφία και σταχυολογήσει τα γεγονότα, πέραν από υποκειμενικές αξιολογήσεις, αοριστίες και πολιτικό σφετερισμό, θα διαπιστώσει ότι ένας εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου, καίτοι ανήλιξ, διέπραξε ένα ποινικό αδίκημα και τα θεσμικώς επιτετραμμένα όργανα, εν προκειμένω, η αστυνομία, έσπευσε να δράσει με οξυμμένα και τεταμένα αντανακλαστικά προκειμένου να θωρακίσει αυτοδιακίως, αντικειμενικώς και εκ του νόμου, της διασαλευθείσα έννομη τάξη.

Κατά συνέπεια λοιπόν, ο εν λόγω αστυνομικός έδρασε εν ακαρεί χρόνω, σταθμίζοντας το υπέρτερο κοινωνικό συμφέρον, θυσιάζοντας την ιδική του ζωή κατά τον χρόνο εκείνο, εκτελώντας το καθήκον υπέρ της συλλογικής ωφέλειας της κοινωνίας, πλην όμως εν τω πράττεσθαι, κατά τον χρόνο δηλαδή της αμέσου δράσεως, ακουσίως και εξ αμελείας προεκλήθη βαριά σωματική βλάβη, με αποτέλεσμα δράστης να καταλήξει, μετά την πάροδο ολίγων ημερών.

Αντί να διυλισθεί με ορθολογισμό και ενάργεια η εν λόγω κατάσταση, εις τον αντίποδα, έσπευσαν οι γνωστοί άγνωστοι προπαγανδιστές να συγχύσουν την κοινή γνώμη σκυλεύοντας κατ’ ουσίαν, τον θάνατο τον νεαρού, πολιτικοποιώντας την  δυσμενή αυτή συγκυρία, ούτως ώστε να πυροδοτηθεί μία φαύλη διελκυστίνδα αντιπαραθέσεως  η οποία συνάδει με τριτοκοσμική χώρα και προσιδιάζει με μεσαίωνα, μια εικόνα μη αρμόζουσα για Συντεταγμένη Πολιτεία και Κράτος Δικαίου.

Η φυλή των «roma» πλήρως ανεξέλεγκτη, να εξαπολύουν επίθεση κατά του Συντεταγμένου Κράτους, συνεργεία των κρατικοδιαίτων ιδεολογικώς απροσδιόριστων, προβαίνοντας ανενδοίαστα και απρόσκοπτα σε πυρπολήσεις, δολιοφθορές, υποσκάπτοντας τα θεμέλια της κοινωνικής ειρήνης.

Η έκρυθμη αυτή κατάσταση έλαβε χώρα επί ημέρες, άνευ της παρεμβάσεως της Ελλαδικής αστυνομίας ένεκεν άνωθεν εντολών, ούτως ώστε δήθεν να εκτονωθεί αφ’ εαυτού, συν τω χρόνω προιόντι, η εν λόγω κατάσταση, γεγονός το οποίο, περιήγαγε την Αττική εις πρωτοφανή πολεμική κατάσταση.

Περαιτέρω, ανακίνησε σωρεία αντιδράσεων από τους κατ’ επάγγελμα δικαιωματιστές οι οποίοι έσπευσαν εξ αφορμής του γεγονότος να διασπείρουν το δηλητήριο της διχοστασίας κατά της αστυνομίας και του «φασιστικού κράτους», πλην όμως λησμόνησαν ότι επί Σύριζα η αστυνομία προστάτευε του ιδίους.

Η σχιζοειδής αυτή κατάσταση των εν λόγω γκρουπούσκουλων και εθνομηδενιστική υποκριτική τους τάση εξικνείται πέραν από παν ψήγμα λογικής διότι οικειοποιούνται οτιδήποτε αντιβαίνει προς την τάξη, την ασφάλεια και τον Ελληνισμό.

Η ως άνω εξέλιξη, προκάλεσε πορείες δήθεν διαμαρτυρίες, όχι για τον θάνατο αυτό καθ’ αυτό αλλά επειδή ο υποκύψας εις τα τραύματά του, δεν ήτο Έλληνας, το εγγενές μίσος δια τον Ελληνισμό υπερεκχειλίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή και στρέφεται κατά του ιδίου Κράτους το οποίο τους φιλοξενεί και τους «τρέφει»

Επί καθημερινής βάσεως, δοκιμάζονται στους δρόμους Έλληνες, υπάρχουν σωρεία θύματα Ελλήνων, ή βιασμοί από αλλοδαπούς, τα αντικειμενικώς υφιστάμενα και καταγεγραμμένα τοιαύτα περιστατικά, ουδόλως τους αγγίζουν, διότι η αξία της ανθρώπινης Ελληνικής ζωής ουδαμώς εν τοις πράγμαστι, τους απασχολεί καθότι καθίστανται πλήρως διαποτισμένοι με ανθελληνική εμπάθεια και  πορωμένη συνείδηση.

Πέραν όμως όλων αυτών, αντί να γίνει ένας πολιτισμένος διάλογος και να φωτιστούν ισότιμα οι εκατέρωθεν πλευρές, δηλαδή, ποια η αποστολή της αστυνομίας στην σύγχρονη κοινωνία, αλλά και πώς οι φυλές αυτές των “Roma” επί τόσα έτη, δεν έχουν ενταχθεί εις την Ελληνική κοινωνία, όπως και οι λοιποί αλλοδαποί οι οποίοι προοδεύουν, εξελίσσονται και ενίοτε εντάσσονται ισότιμα εις την κοινωνία αποκτώντας Εθνική συνείδηση.

Αντί δηλαδή να ξεκινήσει εξ αφορμής του ατυχούς αυτού συμβάντος  ένας πολύπτυχος διάλογος μέσω των αρμοδίως θεσμικώς φορέων, ούτως ώστε μέσω μιας εμβριθούς διαβουλεύσεως, να εμπεδωθεί συνείδηση ότι αφενός η αστυνομία, θα πρέπει να καθίσταται πιο προσεκτική αλλά αφετέρου και οι εν λόγω φυλές να εναρμονίζονται με την κοινωνία και όχι συνειδητά να ζουν παρασιτικά εις το οργανωμένο έγκλημα ιδρύοντας ενσυνειδήτως αντικοινωνικούς θύλακες ή γκέτο, πέραν του κοινωνικού ιστού.

Είναι πρωτοφανές ότι οι τηλεδίκες και οι εκασταχού αδαείς εκμεταλλεύτηκαν την είδηση, εις βάρος του αντικειμενικού γεγονότος, καθότι,  δεν αναδείχθηκε το πρωτάκουστο και κατάδηλα έκνομο και πραξικοπηματικό, η φυλή αυτή να απειλεί με επανάσταση και βεντέτα την οικογένεια του αστυνομικού και του κράτους, το οποίο τους ανέχεται απαθές προσβάλλοντας το θεσμικό του κύρος αλλά και τον ελληνικό λαό.

Εν άλλοις λόγοις η εγκαθίδρυση μίας οιονεί βεντέτας με το Κράτος ουδόλως μας τιμά ως Κράτος τη στιγμή την οποία, επελήφθη η αστυνομία, η Εισαγγελία και ο Ανακριτής περί της καταστάσεως του αστυνομικού και μετά ταύτα θα παραπεμφθεί υπό την δικαστική βάσανο, προς διερεύνηση, περί των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων, κατά των οποίων έλαβε χώρα ακουσίως το εν λόγω λυπηρό συμβάν.

Εν κατακλείδι, το Ελλαδικό Κράτος σύγκειται από συνειδητά ανίκανους ή ανθέλληνες, διότι δια των παραλείψεών τους, αυτουργούν εμμέσεως, εις την καλλιέργεια του χάος και τη συνακόλουθη διόγκωσή του, η οποία φαίνεται ότι  εξυπηρετεί ένιοιους  πολιτικούς, παρά ταύτα  όμως εύλογα ερωτήματα αναφύονται εκ της υφιστάμενης αυτής ακατάληπτης ανοχής προς την φυλή αυτή, ποιο είναι άραγε το αντισταθμιστικό προσποριζόμενο όφελος τους Κράτους, επί μακρόν με αποτέλεσμα να  τους αντιμετωπίζει προνομιακά;

Το Κράτος Εάλω, η Λογική έχει συληθεί και η Νομιμότητα πλήρως καταστρατηγηθεί.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

*Ο Χαράλαμπος  Β Κατσιβαρδάς είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω