Στη Βουλή κατατέθηκε η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, που τα παιδιά τους νοσούν με κορωνοϊό, η οποία προβλέπει διευκόλυνση αναφορικά με τις άδειες.

Οι πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες ανέφεραν ότι η νέα αυτή ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, καθώς το πλαίσιο που ψηφίστηκε εκτάκτως στις πρώτες φάσεις της πανδημίας είχε «κενά» κι εν πάση περιπτώσει ανταποκρινόταν στις τότε συνθήκες. Είναι ενδεικτικό ότι προκειμένου να υπάρξει ευελιξία στην εφαρμογή των νέων αδειών ειδικού σκοπού, δεν θα ορίζεται ρητώς ο αριθμός των ημερών αδείας, αλλά θα συνδέονται με τα εκάστοτε ισχύοντα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα παροχής διευκολύνσεων στους γονείς υπαλλήλους του Δημοσίου, των οποίων το τέκνο νοσει με κορωνοϊό covid -19».

Σύμφωνα με την τροπολογία «προβλέπονται οι εξής δυνατότητες:

  • παροχή τηλεργασίας,
  • παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας υπηρεσίας,
  • παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως και
  • χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού.
Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

Ειδικά για περίπτωση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού αυτή χορηγείται σε γονείς τέκνων, βρεφών, προνηπίων, νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν έως και Γ Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν ειδικά σχολεία σχολικές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα αναπηρία, για χρονικό διάστημα έως (5) εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων έως τρεις (3) ημέρες απουσίας καταγράφονται από την υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω τέκνου που νοσεί με κορωνοϊό covid 19 και έως (2) ημέρες απουσίας αποτελούν κανονική άδεια. Περαιτέρω, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση της ως άνω άδειας ειδικού σκοπού σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, οι φορείς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή σε συγκεκριμένο προσωπικό, όπως οι εκπαιδευτικοί, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και το Προσωπικό των καταστημάτων κράτησης».