«Κάθε μορφής ολοκαύτωμα θα πρέπει να καταστεί θέμα προτεραιό­τητας για κάθε Θρησκεία, Εκκλησία, ανθρώπινη κοινωνία και εκπαιδευ­τι­κή κοινότητα», τόνισε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, κατά το χαιρετισμό που απηύθυνε σήμερα στο Διεθνές συνέδριο για τη μνήμη του Ολοκαυτώματος.

Το Διεθνές Συνέδριο για την μνήμη του Ολοκαυτώματος αρχίζει σήμερα Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου, στην πόλη της Καλαμάτας και στο ξενοδοχείο Elite City Resort.

Το συνέδριο θα διαρκέσει τρείς ημέρες (25-27/2/2022) και θα συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία, είτε με τηλεδιάσκεψη περισσό­τε­ροι από 100 Σύνεδροι από Αμερική, Ευρώπη και Ελλάδα, οι οποίοι θα παρουσιάσουν διάφορες πτυχές του θέματος.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τη Διεθνή Επιτρο­πή δια την διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος και την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, θα χαιρετήσουν η υπουρ­γός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο πρέσβυς των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάϊατ και ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο οποίος κατά τη διάρκεια του συνε­δρίου θα αναπτύξει το θέμα : «Το ήθος της Ορθοδοξίας έναντι του Ολο­καυ­τώ­ματος και των Γενοκτονιών».

Ο χαιρετισμός του Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Στο χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος τόνισε τα εξής:

«Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη τιμή γιά τήν πόλη μας, τήν τοπική κοινωνία καί τήν Ἐκκλησία ἡ πραγματοποίηση τοῦ παρόντος Διεθνοῦς Συνεδρίου, μέ θέμα : «Ὁλοκαύτωμα, Γενοκτονίες καί μαζικές θηριωδίες : Θυμόμαστε τό παρελθόν γιά νά προφυλάξουμε τό μέλλον», τό ὁποῖο συνδιοργανώνεται ἀπό τήν Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τήν Πρεσβεία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς στήν Ἑλλάδα, τήν Ἑλληνική Προεδρεία τῆς Διεθνοῦς Συμμαχίας Μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος (IHRA) καί τήν Ἱερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.

Ἡ παροῦσα συνδιοργάνωση ἀποτελεῖ μία ἀπάντηση σέ ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μέ τήν ρητορική τοῦ μίσους, τοῦ ρατσισμοῦ, τῶν διακρίσεων, τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, τῆς ἄρνησης καί τῆς διαστρέβλωσης τοῦ ὁλοκαυτώματος προσπαθοῦν νά ἀμαυρώσουν καί ἀλλοιώσουν τό ἀνθρωπιστικό πρόσω­πο τῆς κοινωνίας καί νά προβάλλουν ἄλλα πρότυπα ζωῆς καί συνύπαρξης λαῶν, ἐθνῶν καί τῶν πολιτισμῶν.

Ἡ πρώτη καί κατ’ ἐξοχήν «ἀφοπλιστική πράξη ἀποδυνάμωσης τῆς ἀνιστόρητης ἀντίληψης, ὅτι τό ὁλοκαύτωμα δέν συνέβη ποτέ», ὁρθά θεωρείται ὃτι ἀποτελεῖ ἡ προβολή τοῦ ὁλοκαυτώματος καί ἡ προσέγγισή του μέσα ἀπό τήν παιδεία καί τήν ἐκπαίδευση. Τρόποι μέ τούς ὁποίους δέν ἐκφράζεται μόνο ἡ μηδενική ἀνοχή ἀπέναντι σέ κάθε μορφή διαστρέβλωσης καί παραχάραξης τοῦ ὁλοκαυτώματος καί τῶν γεοκτονιῶν ἀλλά ἐπιτυγχάνεται καί ἡ εὐαισθητοποίηση ἔναντι ὁποιασδήποτε ἄλλης πρω­το­βου­λίας ἀμφισβήτησης, παραποίησης ἤ ἐλαχιστοποίησης τῆς ἱστορίας καί τῶν μηνυμάτων τοῦ ὁλοκαυτώματος. Γι’ αὐτό τόν λόγο καί στό παρόν Συνέδριο ἐτέθη ἀπό τήν Ἑλληνική Προεδρεία ὡς θεματολογία «Ὁ ρόλος καί ὁ σκοπός τῆς παιδείας γιά τήν προβολή τοῦ ὁλοκαυτώματος», ἀφοῦ κάθε μορφῆς ὁλοκαύτωμα θά πρέπει νά καταστεῖ θέμα προτεραιό­τητας γιά κάθε Θρησκεία, Ἐκκλησία, Ἀνθρώπινη Κοινωνία καί Ἐκπαιδευ­τι­κή Κοινότητα.

Μία υγιής θρησκευτικότητα, δηλαδή μιά υγιής έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος, δεν μπορεί να καλλιεργεί τον θάνατον, τον πόλεμο και την καταστροφή εν ονόματι μιάς Θρησκείας. Καμμία Θρησκεία δεν μπορεί να είναι μισαλλόδοξη και ρατσιστική, να σκορπά την καταστρο­φή ή να επενδύει στον θάνατο του ανθρώπου και στον πόλεμο των λαών και των εθνών. Οι Θρησκείες πρέπει να διαλέγονται και μέσα από τον διάλογο να διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ειρηνικής συνύπαρξης, συμβίωσης, καταλλαγής, συνερ­γασίας και σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας Αντιλήψεις περί «ιερού πολέμου» ή εθνοκάθαρσης αποτελούν αρνητικές εκφράσεις χρήσης θρη­σκευ­τι­κών συμβόλων μιάς μη υγιούς θρησκευτικότητας, έκφραση δηλαδή μιάς αλλοτριωμένης αντίληψης περί Θρησκείας, η οποία κινείται στο χώρο της προπαγάνδας και της ιδεολογίας.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

Ἡ ἄποψη ὅτι «homo homini lupus» (ὁ ἄνθρωπος γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι λῦκος) δέν πρέπει καί δέ μπορεῖ νά ἀποτελεῖ μοντέλο ἀνθρώπινης κοινωνίας καί συνύπαρξης. Πρέπει νά πάψει ὁ κάθε ἄνθρωπος νά βλέπει τόν συνάνθρωπό του ὡς «ξένο» καί ἐχθρό καί στόν ἐσωτερικό του κόσμο νά καλλιεργεῖ τό μῖσος καί τό κακό γιά τούς ἄλλους. Μέ τίς σκέψεις αὐτές καλοσωρίζω ὅλους τούς Ὁμιλητές καί τούς συμμετέχοντες στό παρόν Συνέδριο, εὐχαριστῶ τούς συνδιοργανω­τές γιά τήν συνεργασία καί τήν συναντίληψη σέ αὐτήν τήν προσπάθεια, ὡς ἐπίσης καί τούς τοπικούς ἄρχοντες, καί εὔχομαι καλή ἐπιτυχία καί ἐπίτευξη τῶν ἐπιδιωκομένων σκοπῶν τοῦ Συνεδρίου».