Μια περίπτωση στην οποία απεικονίζεται όλη η σύγχρονη Ελλάδα

Πολλά ερωτήματα διαφάνειας δημιουργούνται από την παράνομη επιλογή από την οικεία εισηγητική επιτροπή υποψήφιου, της θέσης μέλους διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με αντικείμενο: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ» (Φ.Ε.Κ. 1671/ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ/26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021), ΚΩΔΙΚΟΣ  ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 23257.

Ο εν λόγω υποψήφιος όχι μόνο δεν πληρούσε τα τυπικά από το νόμο προσόντα, αλλά επιπρόσθετα τυγχάνει γιος διοικητικής υπαλλήλου που υπηρετούσε στο ίδρυμα!

Για την εν λόγω θέση έχουν υλοποιηθεί ήδη καταγγελίες σε αρμόδιους φορείς κι όργανα, τόσο για τις νομικές πλημμέλειές της όλης διαδικασίας, όσο και για παράβαση καθήκοντος, των μελών του εκλεκτορικού σώματος.

Ως πότε η χώρα θα πληρώνει την οικογενειοκρατία; Πόσα ακόμα μπορεί να αντέξει η τη Παιδεία την αναξιοκρατία και η κοινωνία την οικογενειοκρατία των βολεμένων;