ΣΥΡΙΖΑ: 33 βουλευτές κατέθεσαν ερώτηση για το σήμα TurkAegean – Εξακολουθεί να χρησιμοποιείται

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εγκαλούν τα συναρμόδια υπουργεία ότι «σιωπούν ή αποσείουν τις ευθύνες»

ΣΥΡΙΖΑ: 33 βουλευτές κατέθεσαν ερώτηση για το σήμα TurkAegean – Εξακολουθεί να χρησιμοποιείται

Τριάντα τρεις (33) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή, ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση γιατί το brand σήμα «TurkAegean» εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από την Τουρκία.

Με επικεφαλής τον Γιώργο Τσίπρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εγκαλούν τα συναρμόδια υπουργεία ότι «σιωπούν ή αποσείουν τις ευθύνες».

Η ερώτηση των 33 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

Είναι ήδη γνωστό ότι σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία για την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων (EUTM), η Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) έχει εγκρίνει τη δυνατότητα χρήσης από την Τουρκία ως εμπορικό σήμα τη λέξη “Turkaegean” (Τούρκικο Αιγαίο). Η απόφαση αυτή ελήφθη σε συνέχεια αιτήματος από την τουρκική πλευρά την 5/7/21 και εγκρίθηκε από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές στις 15 Δεκεμβρίου 2021. Το αίτημα έγινε δεκτό χωρίς καμία ένσταση και έχει ισχύ μέχρι τις 16 Ιουλίου 2031.

Υπενθυμίζεται ότι η αρμοδιότητα των εμπορικών σημάτων βρισκόταν στην Γενική Γραμματεία & Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου. Όμως σε συνέχεια του Ν. 4796/2021 και της ΚΥΑ 48793/2022 (ΦΕΚ 2416/16.05.2022) μεταφέρθηκε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την απάντηση του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικό Θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αριθμό Πρωτοκόλλου ΚΠ11867/ΓΔ1739 – 6.7.22.

Στην επίσημη απάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με ΑΠ 69500 – 08-07-2022 αναφέρεται ότι το σήμα “TurkAegean” δεν θα έπρεπε να έχει γίνει δεκτό από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες (EUTM και EUIPO) καθώς η περ. ζ της παρ.1 του Άρθρου 7 του σχετικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 προβλέπει ότι δεν γίνονται δεκτά “τα σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας”. Στην ίδια απάντηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης επικαλείται το γεγονός ότι ο ΟΒΙ ανέλαβε δράση στα όργανα Διοίκησης του σχετικού Ευρωπαϊκού γραφείου (EUIPO) μόλις την 7η/6/22 και ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να αποτρέψει την έγκριση. Τέλος, στην απάντηση εμφανίζεται να είναι αναρμόδια για την έγερση ενστάσεων στο Ευρωπαϊκό γραφείο εμφανίζεται και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που είχε την αρμοδιότητα των εμπορικών σημάτων τη χρονική στιγμή που η τουρκική πλευρά κατέθεσε το αίτημα και τη χρονική περίοδο που το αίτημα εγκρίθηκε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων υποστηρίζει ότι ο ΟΒΙ και ΓΓ Εμπορίου δεν νομιμοποιούνται να προσφύγουν κατά της απόφασης καταχώρισης του εμπορικού σήματος “Turkaegean” βάσει του Άρθρου 41 του σχετικού Κανονισμού.

Κάθε αρμοδιότητα αρνείται και το Υπουργείο Τουρισμού.

Παρόλα αυτά, το σήμα “TurkAegean” υφίσταται και χρησιμοποιείται από τις τουρκικέςΑρχές ενώ οι αρμόδιοι για την έγερση ενστάσεων ή προσφυγών επί της καταχώρισης του εμπορικού σήματος “Τurkaegean” είναι αυτοί, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από την καταχώριση του σήματος, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Δημοκρατία δια των αρμόδιων για το σκοπό αυτό οργάνων και υπηρεσιών της. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και στην απάντηση με ΑΠ 69500 – 08-07-2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μέχρι σήμερα κάθε αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της ένστασης και δεν έχει ενημερώσει επίσημα για τις ενέργειες του ως προς αυτό. Λάμπει δε δια της απουσίας του στην ερώτηση 54 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με αριθμό 6126 (29/6/22) το Υπουργείο Εξωτερικών.

Επειδή το σήμα “TurkAegean” εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει καμία αρμόδια απάντηση για το χρονοδιάγραμμα της απόσυρσης του,

Επειδή η ΓΓ Γραμματεία Εμπορίου και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρνούνται κάθε περαιτέρω ανάμιξη ενώ συμμετείχαν ως ευθέως αρμόδιες υπηρεσίες για τα εμπορικά σήματα στα όργανα Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε και ενέκρινε το σήμα

Επειδή το Υπουργείο Εξωτερικών ουδέποτε απάντησε στην ερώτηση 54 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με αριθμό 6126 (29/6/22),

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,

Ως αρμόδια για τα εμπορικά σήματα κατά τις ημερομηνίες που κατατέθηκε το τουρκικό αίτημα (16/7/21) και που εγκρίθηκε το σήμα “TurkAegean” (15/12/21), η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετείχε στα όργανα Διοίκησης στο Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) όπως σήμερα συμμετέχει ο ΟΒΙ;

Ποιες νομικές ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για την ανάκληση της χρήσης εντός της Ε.Ε. του σήματος “TurkAegean” όταν το Άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 προβλέπει νόμιμη διαδικασία προσφυγής κατά της απόφασης καταχώρισης του σήματος;

Ποιες νομικές ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα ενώπιον των αρμοδίων Αρχών της Ιαπωνίας, Αυστραλίας, Ν. Ζηλανδίας και Μπρουνέι για την ανάκληση της χρήσης εντός των ως άνω κρατών του προαναφερόμενου σήματος;

Ποιες νομικές και διπλωματικές ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες των 15 κρατών (Ισραήλ, Καναδάς, Ισλανδία, Σιγκαπούρη, Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνεςκ.α.), στις οποίες εκκρεμεί εισέτι η διαδικασία για την κατοχύρωση του εν λόγω σήματος, προκειμένου να μην γίνει δεκτή η σχετική αίτηση του Τουρκικού Οργανισμού Τουρισμού;
Πότε οι διπλωματικές αρχές ενημέρωσαν την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και ενημερώθηκαν τα συναρμόδια Υπουργεία; Ποιες οδηγίες δόθηκαν ή έχουν δοθεί από την κυβέρνηση στις ελληνικές διπλωματικές αρχές για αποτροπή της χρήσης του όρου “TurkAegean”;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Για την ενημέρωση του Σώματος παρακαλείσθε να καταθέσετε την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Υπουργείου Εξωτερικών με τις διπλωματικές αρχές του εξωτερικού (Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Προξενεία, Γραφεία ΟΕΥ, Γραφεία Τύπου) και τα γραφεία ΕΟΤ η οποία αφορά το σήμα “TurkAegean”.

Σε αυτό το πλαίσιο ζητούμε τον αποχαρακτηρισμό των σχετικών εγγράφων καθώς και σχετικών παραγράφων προκειμένου να κατατεθούν στην Ελληνική Βουλή».

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com

Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.