Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στον e-ΕΦΚΑ. Πιο συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν ο Πίνακας Προσληπτέων Γενικής Κατάταξης (Γ.Κ.) και ο Πίνακας Προσληπτέων Ειδικής Κατάταξης (Ε.K.), ο οποίος περιλαμβάνει υποψηφίους που έχουν μοριοδοτηθεί σε ειδικά κριτήρια, όπως ανήλικα τέκνα, πολυτεκνία, τριτεκνία, μονογονεϊκή και αναπηρία, με πλήρη στοιχεία των υποψηφίων, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Τα εν λόγω αποτελέσματα αφορούν στην ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2021 (https://www.efka.gov.gr/el/anakoinoseis/anakoinose-synapse-symbaseon-misthoses-ergoy-ston-e-ephka ) για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά 100 άτομα και διάρκεια σύμβασης 14 μήνες για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συνδρομή στην εξέταση και διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτημάτων απονομής κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους» στον φορέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ:
– ο Πίνακας Προσληπτέων έχει αναρτηθεί με πλήρη στοιχεία των υποψηφίων,

– οι Πίνακες Κατάταξης & Απορριπτέων της Ανακοίνωσης υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2021 του e-ΕΦΚΑ έχουν αναρτηθεί με τον αριθμό που πήρε η αίτηση κατά την ηλεκτρονική υποβολή της, σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR),

– οι υποψήφιοι μπορούν να ανακτήσουν τον αριθμό της αίτησής τους, αφού εισέλθουν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση,

– οι πίνακες με τα πλήρη στοιχεία των προσληπτέων θα τηρούνται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του e-ΕΦΚΑ,

– οι επισυναπτόμενοι πίνακες καταρτίστηκαν, κατόπιν του ελέγχου των αιτήσεων των υποψηφίων και των συνημμένων δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν,

– οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

Στoυς ΠΙΝΑΚΕΣ υπάρχει στήλη «ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ», στην οποία αναφέρονται τα δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί είτε διότι δεν είναι σύμφωνα με όσα ζητά η ανακοίνωση είτε γιατί δεν αποδεικνύονται με τον τρόπο που αναφέρεται στην ανακοίνωση.