Νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 τουλάχιστον εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει εντός των επόμενων εβδομάδων η εταιρεία Olympic Tool Hellas ΑΒΕΕ, στα πλαίσια του πενταετούς προγράμματος ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού της.

Οι νέες επενδύσεις, που αποτελούν συνέχεια ενός μικρότερου επενδυτικού προγράμματος 1 εκατομμυρίου ευρώ περίπου που ήδη έχει υλοποιηθεί, αφορούν στην περαιτέρω βελτίωση του κτιριακού, και μηχανολογικού εξοπλισμού (νέες εργαλειομηχανές υψηλής ταχύτητας), καθώς και στην ανάπτυξη νέων παραγωγικών διαδικασιών και μονάδων (επιφανειακές κατεργασίες μετάλλων, νέο λογισμικό CAD-CAM και MRP). Επιπλέον, ολοκληρώνονται εντός των επόμενων ημερών οι συμφωνίες με την ιταλική Alenia Aeronautica, εταιρείας-μέλους του ομίλου Finmeccanica, για την πρώτη παρτίδα παραγγελιών εκ μέρους της τελευταίας συνολικού ύψους περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι εν λόγω παραγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων, καλωδιώσεις των αεροσκαφών ATR και C27J καθώς και μηχανουργικά απάρτια των C27J και Falcon. Το πενταετές πρόγραμμα ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού της Olympic Tool, έχει αρχίσει να υλοποιείται σταδιακά από τον Οκτώβριο του 2005.