Από το ΓΕΕΘΑ ανακοινώθηκε ότι στις 12 Ιουλίου 2007 περατώθηκε με επιτυχία η ελληνική συμμετοχή στο Πολυεθνικό Συγκρότημα Βορείου Τομέα (Multinational Task Force North-MNTF N) της επιχείρησης “AΛΘΑΙΑ” με έδρα την Τοuzla στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Κατόπιν αυτού επαναπατρίζεται και το τελευταίο τμήμα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετείχαν σ΄ αυτό. Στο Πολυεθνικό Συγκρότημα Βορείου Τομέα στο οποίο συμμετείχαν 14 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, και Φιλανδία) η Ελλάδα ως Έθνος Πλαίσιο (Framework Nation) ασκούσε την Διοίκηση από 1 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι και 27 Ιουνίου 2007. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά ανέλαβε Διοίκηση Τομέα σε Επιχείρηση Υποστήριξης Ειρήνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Η χώρα μας καθόλη την διάρκεια της επιχειρήσεως (από 12 Ιουλίου 2004) συμμετέχει ανελλιπώς  με προσωπικό το οποίο ανέρχεται συνολικά στα 520 άτομα.

Η Ελλάδα ως Framework Nation κατόπιν της μετάβασης της Επιχείρησης στην επόμενη φάση (Step-1 την 28 Φεβρουαρίου 2007) εξουσιοδοτήθηκε από την EUFOR και τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη του MNTF-N να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις καθώς και τα υπογράψει το σχετικό Memorandum of Understanding με τη Βοσνιακή Κυβέρνηση  για την παράδοση της Βάσης Camp Eagle Base,(στο οποίο στρατωνιζόταν το πολυεθνικό συγκρότημα)  στο Βοσνιακό Υπουργείο Άμυνας. Η παράδοση της Βάσης πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2007. Σε ειδική τελετή στην οποία παρέστησαν ο υπουργός Άμυνας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Nikola Radovanovic ο οποίος ευχαρίστησε  θερμά την Ελλάδα διότι κατά την περίοδο της Διοίκησης του Πολυεθνικού Συγκροτήματος Βορείου Τομέα επετεύχθη πλήρως η αποστολή της ειρηνευτικής επιχείρησης. Επισήμανε δε ότι η Ελληνική Διοίκηση ενέπνευσε την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση του τοπικού πληθυσμού και των αρχών στο έργο το οποίο επετέλεσε. Επίσης παρέστησαν ο Διοικητής του B΄ ΣΣ αντιστράτηγος Φράγκος Φραγκούλης ως εκπρόσωπος της Ελλάδος και ο Διοικητής  της ΕUFOR ταξίαρχος Steven P. Schook

Ιστορικό επιχείρησης «ΑΛΘΑΙΑ»

Το ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης 28 και 29 Ιουνίου 2004 αποφάσισε τον τερματισμό της επιχείρησης Stabilization Force (SFOR).  Το Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ με την απόφαση 1551 της 9ης Ιουλίου 2004 ζήτησε τη συνέχιση της επιχείρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την επιτυχή εκτέλεση της επιχείρησης Concordia στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αποφάσισε να αναλάβει μια μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση αυτή τη φορά στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως διάδοχη του ΝΑΤΟ.

Η ΕΕ την 12 Ιουλίου 2004 αποφάσισε, στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, την ανάληψη της επιχείρησης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με την Κωδική Ονομασία «AΛΘΑΙΑ». Η επιχείρηση θα εκτελείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διευθετήσεις του «BERLIN PLUS» μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου του 2004 και δεν έχει προσδιορισθεί η διάρκειά της.

H αποστολή της EUFOR  είναι να διεξάγει επιχειρήσεις στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη  με τη στρατηγική καθοδήγηση της ΕυρωπαΪκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας υπό την εξουσία του Συμβουλίου, για παροχή αποτροπής, συνεχούς συμμόρφωσης με την ευθύνη της εκπλήρωσης των καθοριζομένων στα παραρτήματα 1Α και 2 του Γενικού Πλαισίου της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του DAYTON και να συνδράμει στη δημιουργία σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣΑ/ΟΗΕ, επ’ ωφελεία των προσπαθειών του Υψηλού Επιτετραμμένου του ΓΓ/ΟΗΕ.

Η επιχείρηση διατηρήθηκε στην αρχική συγκρότηση δυνάμεων για πέντε (5) εξάμηνα.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2006  εγκρίθηκε από το Political Security Committee   (PSC)  της ΕΕ η μετάπτωση της  επιχείρησης στην επόμενη φάση, η οποία περιλαμβάνει 4 στάδια (Steps). Κατά την φάση αυτή  προβλέπεται  η τελική απόσυρση των δυνάμεων, με σταδιακή μείωση αυτών.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

H έναρξη  του 1ου σταδίου (step-1) της επόμενης φάσης   ξεκίνησε  στις 28 Φεβρουαρίου 2006 και άρχισε η σταδιακή μείωση των δυνάμεων. Την  παρούσα περίοδο ο συνολικός αριθμός των δυνάμεων ανέρχεται  περίπου στα 2000 άτομα.