Όλα όσα προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Αρχής για το έτος 2021, σχεδιάζει μπαράζ φορολογικών ελέγχων.

Bάσει και του ψηφισθέντος κρατικού προϋπολογισμού η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη εσόδων ύψους 49,685 δισ. ευρώ και στην επιστροφή φόρων ύψους 5,256 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19 και τις επιπτώσεις της στην οικονομική δραστηριότητα, η Αρχή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης.

Για το λόγο αυτό θα αναπτύξει στοχευμένες επικοινωνιακές δράσεις που περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών με σκοπό την ενημέρωση των φορολογούμενων.

Πέρα από αυτό, όμως, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί το 2021 και στην πραγματοποίηση εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού των συνεπειών της Covid-19.

Ειδικότερα για το έτος 2021 προγραμματίζεται μεταξύ άλλων:

 • Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα.
 • Διασταύρωση για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ συνολικών ετησίων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019
 • Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 ΝΠ.
 • Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων ΦΕΦΠ για πρόσθετες αποδοχές.
 • Διασταύρωση εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στα πλαίσια της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Διασταύρωση για αναδρομικά εισοδήματα ή πρόσθετες αποδοχές.
 • Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις και από αξιοποίηση δεδομένων καρτών.

Παράλληλα δίνεται έμφαση στην βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης φόρων και στην αποτελεσματική διαχείριση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.

Ειδικότερα προβλέπεται είσπραξη τουλάχιστον 2,1 δισ. ευρώ έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών, εισπραξιμότητα 25% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους καθώς και εισπράξεις 500 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις.

Για την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών (Eispraxis).

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

Μέσω της εντατικοποίησης των ελέγχων η ΑΑΔΕ στοχεύει στον εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Ειδικότερα από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες προγραμματίζεται να διενεργηθούν σε όλη την επικράτεια:

 • Τουλάχιστον 17.000 φορολογικοί έλεγχοι.
 • Τουλάχιστον 6.000 έλεγχοι επιστροφής φόρων.
 • Από τους ανωτέρω ελέγχους:
 • Τουλάχιστον 220 έλεγχοι θα διενεργηθούν σε υποθέσεις ενδοομιλικών συναλλαγών από το ΚΕΜΕΕΠ.
 • Τουλάχιστον 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.