Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, απέδειξε δια μία πρόσθετη φορά την κοινοβουλευτική δικτατορία η οποία πλήττει την Πατρίδα μας η οποία όμως καθίσταται αρρήκτως συνυφασμένη με την υπνώττουσα αφιονισμένη και πνευματικά ευνουχισμένη μάζα των πολιτών, οι οποίοι νομιμοποιούν τα δοτά κρατικά κόμματα, με κριτήρια και όρους φανατισμού.

Η ως άνω κυβέρνηση ιδεολογικά αχρωμάτιστη πλήρως και παρά φύσει αναμεμιγμένη με επείσακτα ιδεολογήματα της μαρξιστικής φληναφηματολογίας πηγάζουσας από τις βδελυρές αντιλήψεις της σχολής της Φρανκφούρτης, έχει καταλύσει πάσα μορφή εθνικής συνειδήσεως.

Η Νέα Δημοκρατία, συνιστά τον ορισμό της φαιάς προπαγάνδας και κυβερνάει ,πέραν της διαπλοκής εξυπηρέτησης των ημετέρων, αποκλειστικά δια των εξωνημένων μέσων μαζικής εξαπατήσεως τα οποία χρηματοδοτούνται αδιαφανώς μετά πακτωλών χρημάτων, με αποκλειστικό και μόνον γνώμονα την διαστρέβλωση της αντικειμενικής πραγματικότητας και την εγκαθίδρυση μίας κίβδηλης πραγματικότητας.

Το συνέδριο επρόκειτο δια μία παρωδία, απουσιαζούσης οιασδήποτε αυτοκριτικής με μία εμμονή ως προς την πλήρη αντιστροφή της αντικειμενικής πραγματικότητας αρχής γενομένης από την μεταναστευτικό, από την κοινωνική πολιτική καθώς και την βιούμενη παντελή αποτυχία διαχείρισης της πανδημίας, με ό,τι τούτο συνεπάγεται δια την αντίληψη της κυβερνήσεως δια τα εργασιακά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών.

Η ως άνω κυβέρνηση, η οποία φέρει δήθεν εθνικό πρόσημο, συνιστά εν τοις πράγμασι μία φύρδην μύγδην άμορφη μάζα, διότι αποδεικνύεται επί τη πράξει, ως η απαράλλακτος  διάδοχος και συγγενής κατάσταση, της ξενόδουλης απελθούσας κυβερνήσεως, μη έχουσα την παραμικρά δυνατότητα αντίστασης προς τις άνωθεν επιταγές προς σκοπόν όπως παρεκκλίνει, με αποκλειστικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.

Πρόκειται συλλήβδην δια δοτές κυβερνήσεις  άνευ οράματος και ικμάδας να ικανοποιήσουν την πορεία της Ελλάδας εις την ιστορία, απλώς συναλλάσσονται στείρα και στυγνά με τις υπερεθνικές δομές της εξουσίας, επί τω τέλει να διατηρηθούν εις τους θώκους των ράθυμα και ιδιοτελώς, ως εκ τούτου προς επίτευξη τούτο καθίστανται έτοιμοι να απεμπολήσουν το παν και να δώσουν γη και ύδωρ ανενδοίαστα, όπερ και τούτο συνεπάγεται αυτοδικαίως ότι ουδόλως και ποσώς τους αγγίζει το ζήτημα της συλλογικής ανάπτυξης της πατρίδας μας.

Εις επίρρωση της ακολουθούμενης τοιαύτης τακτικής είναι ο χειρισμός του ζητήματος του πολέμου Ρωσίας Ουκρανίας όπου αντί να θέσουν το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων, επί των εθνικών μας θεμάτων (εισέτι και την όζουσα και πυορροούσα πληγή της Κύπρου), ιδίως ως προς την ατίθαση και ιταμή Τουρκία, εξ αφορμής της πολεμικής αυτής σύρραξης, περιφέρονται ηττοπαθώς και διατυπώνουν, κατ’ εντολή των Η.Π.Α πανηγυρικές δηλώσεις υποστήριξης της Ουκρανίας εισέτι καταπατώντας την ιστορία και τις θυσίες των προγόνων μας κατά του Γερμανικού Ναζισμού, με την πρόσκληση των Ναζιστών της Ουκρανίας εις το Ελληνικό κοινοβούλιο.

Η ενδοτική αυτή στάση της κυβερνήσεως προς τα εθνικά ζητήματα ενόψει και της δρομολογούμενης ιδιαζόντως επαχθούς και ειδεχθούς εθνομειοτικής συμφωνίας, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση της κατάπτυστης συμφωνίας των Πρεσπών, εις το Αιγαίο ενόψει της «πολύφερνης» και περιλάλητης συνεκμετάλλευσης, προοπτική την οποία διαφημίζουν και επικροτούν άπαντα τα  περιώνυμα ανθελληνικά έμμισθα φερέφωνα του συστήματος, τα οποία ωσεί παρόντος του ελληνικού λαού, έχουν καταλάβει καίριες θέσεις απεργαζόμενοι εν ταυτώ την συρρίκνωση του Ελληνισμού και την ευθεία κατάλυση της εθνικής μας κυριαρχίας.

Ο Ελληνικός λαός παρά τα ως άνω, δηλαδή μολονότι έχει απωλέσει την εθνική του αξιοπρέπεια, έχει απεμπολήσει τις θεμελιώδεις ατομικές του ελευθερίες, δια μέσου των αλλεπάλληλων θεσμικών πραξικοπημάτων τα οποία υπέστη δια την επιβολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού και τον συνακόλουθο εμπαιγμό από τα αργυρώνητα μέσα μαζικής ενημερώσεως με προεξάρχοντες φυσικούς αυτουργούς τους τελούντες εις διατεταγμένη υπηρεσία λοιμοξιολόγους.

Ως εκ τούτου η Ν.Δ ευθυγραμμίζεται με την παρά φύση επικρατούσα εις την κοινωνία και παγκοσμίως νοσηρή κατάσταση, όπου η λογική δολοφονείται και κατισχύει η ψευδολογία η οποία διασπείρεται αληθοφανώς δια των ραδιοτηλεοπτικών διαύλων τα οποία προπαγανδίζουν ασύστολα, ιταμώς, χυδαίως και αισχρώς την αγεληδόν σκεπτόμενη μάζα, η οποία καθεύδει τον νήδυμον ύπνο, ούσα ασυνειδήτως σιδηροδέσμια φαλκιδευμένη, υπό τους δήμιους της.

Τα ως άνω ευαγγελίζεται η περίπυστη μεγάλη επανεκκίνηση της Νέας Τάξης πραγμάτων του πεπτωκότος σύγχρονου εκμαυλισμένου προσώπου του φερόμενου προοδευτισμού καίτοι εν τοις πράγμασι πρόκειται περί βαθύ σκοταδισμού.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

*Ο Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω