Η νορβηγική Kongsberg ανακοίνωσε στις 20 Απριλίου 2007 ότι η θυγατρική της Kongsberg Maritime υπέγραψε συμβόλαιο ύψους 350 εκατομμυρίων κορονών Νορβηγίας με τα ναυπηγεία Alcock Ashdown Ltd της Ινδίας για μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα ερευνών τύπου Hugin 1000.

Συγκεκριμένα το συμβόλαιο αφορά τον εξοπλισμό έξι νέων υδρογραφικών και ωκεανογραφικών πλοίων τα οποία βρίσκονται υπό ναυπήγηση με μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα ερευνών τύπου Hugin 1000.  Σημειώνεται ότι τα έξι υπό ναυπήγηση πλοία έχουν παραγγελθεί από την ινδική κυβέρνηση για λογαριασμό της Ινδικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Μαζί με τα υποβρύχια οχήματα και στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος η νορβηγική εταιρεία θα εγκαταστήσει στα υδρογραφικά και ωκεανογραφικά και εξοπλισμό ελέγχου των σκαφών, μαζί με συστήματα σόναρ πλευρικής σάρωσης και υποβρύχιες κάμερες. Το πρόγραμμα ανάπτυξης των μη επανδρωμένων υποβρυχίων οχημάτων Hugin ξεκίνησε το 1995 και οι πρώτες μονάδες τέθηκαν σε υπηρεσία στο τέλος του 1997.