Είναι πρόδηλο, ότι ένεκεν και συνεπεία της αλλεπάλληλης σκανδαλολογίας και δυσώδους σήψεως της σύγχρονης πολιτικής σκακιέρας τόσο εις την ημεδαπή όσον και εις την αλλοδαπή, έχει δημιουργήσει σωρεία, δικαιολογημένων αντιδράσεων εις την σύγχρονη κοινωνία, η οποία ουδόλως και κατ’ ουδένα τρόπο εμπιστεύεται τα υπάρχοντα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία δρουν υπό την επίφαση της δήθεν δημοκρατικής ή δικαιωματιστικής ρητορικής, αλλά κατ’ ουσίαν μετέρχονται, πρακτικές ωσεί συμμορίας ή οιονεί εγκληματικής οργάνωσης, καθότι ότε εκδηλώνεται ένα σκάνδαλο, σπεύδουν άπαντες, ανήκοντες εις τα ως άνω κόμματα, να υπερασπιστούν αλλήλοις, διότι είναι κοινωνοί της αυτής σύνθετης πράξης της διαφθοράς.

Ο ελληνικός Τύπος αντί να θέσει το δάκτυλο επί των τύπο των ήλων, αλλά και οι ενταύθα θεσμικοί παράγοντες να στηλιτεύσουν φαινόμενα ποινικής εμπλοκής αιρετών πολιτικών, εξ αφορμής του σκανδάλου της αντιπροέδρου της Ευρωβουλής, όλως τουναντίον, επιδιώκουν ως διαπρύσιοι κήρυκες περί του αντιθέτου, υπό την έννοια ότι, εξωραΐζουν την πραγματικότητα, δικαιολογώντας τις αξιόποινες πράξεις της δωροδοκίας της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη αιτία (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), καταλύοντας παν ψήγμα θεσμικής εγγυήσεως περί της δημοκρατικής λειτουργίας.

Τηρουμένων των αναλογιών, καθίσταται πρόδηλο ότι οι πολιτικοί εκπροσωπούν το δημόσιο συμφέρον, υποστηρίζουν την χώρα και καθίστανται αυτοδικαίως και αυτονοήτως και ως εκ της θέσεως τους εν τοις πράγμασι φορείς ενός συλλογικού οράματος δια την προαγωγή, εξέλιξη και εν γένει πρόοδο της πατρίδας τους η οποία τους ανέδειξε, ή τουλάχιστον κατά το μάλλον ή ήττον, το αυτό αφήγημα υπολαμβάνει ο απλός πολίτης ο οποίος καλείται επί τέσσερα έτη, εν όψει τις εκάστοτε βουλευτικές ή ανά 5 κατ’ αντιστοιχία εις τις Ευρωεκλογές προκειμένου να προβεί δεόντως εις την άσκηση ψήφου.

Πάντως η έννοια της πολιτικής καθίσταται αρρήκτως συνυφασμένη με την διαφθορά καθότι οι σύγχρονοι πολιτικοί οι οποίοι λυμαίνονται την δημοκρατία σφετρεριζόμενοι την λαϊκή κυριαρχία,  διακατεχόμενοι, από διάθεση αρπαγής και μόνο περιουσιακών στοιχείων, όντες εκ προοιμίου ευεπίφροι να διολισθήσουν εις οιαδήποτε δωροδοκία απεμπολώντας ελαφρά τη καρδία το παν, ιστορία, παράδοση, πολιτισμό, διεθνείς συμμαχίες, δίκην του προσπορισμού παράνομων περιουσιακών οφελών.

Ως εκ τούτου επομένως, δεν υφίσταται όραμα προς εξυπηρέτηση των εθνικών συλλογικοτήτων, διότι κυριαρχεί μία μορφή γραφειοκρατίας η οποία πολιτικά εντέλλεται άνωθεν από υπερεθνικούς μηχανισμούς και ιθύνοντες οι οποίοι διαχέουν απλώς τις πρακτικές και τις κίβδηλες αρχές της εγκαθιδρυθείσας Νέας Τάξης πραγμάτων, δηλονότι του ολετήρα της πλήρους ισοπεδώσεως των πάντων άνευ ετέρου τινός.

Εν τη πατρίδι μας, τα αντανακλαστικά σύμπαντος του οργανωμένου κράτους, όπως θεσμικοί παράγοντες και συστημικά μέσα μαζικής ενημερώσεως, έσπευσαν να παρασιωπήσουν το μέγεθος του σκανδάλου ή να αμβλύνουν το παραχθέντα απόηχο υπό των αλλοδαπών μέσων μαζικής ενημερώσεως αντί να αποδώσουν την δέουσα βαρύτητα ως προς αυτό γεγονός το οποίο αποδεικνύει την μη αναστρέψιμη διαπλοκή και την βαθιά ρίζα του κατεστημένου.

Ως εκ τούτου υπάρχει η νοοτροπία του δικτύου των ημετέρων το οποίο συναλλάσσεται αδιακόπως εν είδει, συμπαγούς σέκτας με θεραπαινίδα τα μέσα ούτως ώστε να ανακόψουν οιαδήποτε διαρροή πραγματικών γεγονότων προς την κοινή γνώμη, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί το απύθμενο μέγεθος της διαφθοράς εξ ού και επιστρατεύονται καθεστωτικοί δικηγόροι, δημοσιογράφοι οι οποίοι συλλήβδην δια της προσφιλής πρακτικής της μελένης και φαιάς προπαγάνδας συσκοτίζουν την αλήθεια, σχετικοποιώντας την πραγματικότητα  ούτως ώστε να διασπείρουν ενδόμυχα προς την κοινή γνώμη την σοβούσα αμφιβολία περί των γεγονότων.

Το έλλειμμα της Δημοκρατίας μεταξύ άλλων αποδεικνύεται, από το τρίγωνο της διαπλοκής πολιτική-Μ.Μ.Ε  και Δικαιοσύνη, οι πρώτοι της πολιτικής χειραγωγούν και δωροδοκούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να διαστρεβλώνουν την αντικειμενική πραγματικότητα προβάλλοντας μία μη ορθή παντάπασι εικονική η οποία όμως συνάδει προς τα συμφέροντάς τους, ακολούθως αποκρύπτουν την αλήθεια, παρασιωπουν τα πραγματικά γεγονότα και εν κατακλείδι, η Δικαιοσύνη εν είδει επισφραγίσματος επικυρώνει τις ανομίες των πολιτικών, άλλοτε ως ηθικών αυτουργών και ενίοτε ως φυσικών, επί τω τέλει διατηρήσουν την νομή της εξουσίας δίχως να αφυπνιστεί ο Ελληνικός λαός.

Εάν κανείς ανήκει εις τον πυρήνα του κατεστημένου, δύναται να δρα ανεξέλεγκτα, και όποια αξιόποινη πράξη καταλήγει εις το απυρόβλητο ή εις μία ελαφρά ποινική μεταχείριση προς παρέλκυση και προσχηματική ικανοποίηση του περί δικαίου αίσθημα της οργισμένης κοινής γνώμης, συνεργός όμως ως προς την περιφρούρηση της οιονεί αυτής ατιμωρησίας και ασυλίας είναι ένιοι των δικαστών, οι οποίοι αδιαφορούν για το κοινό καλό και δια την απονομή του αγαθού της δικαιοσύνης, απλώς τελούν εις διατεταγμένη υπηρεσία, καταχρώμενοι της δημόσιας θέσεως τους, μολονότι ότι αμείβονται από τον Ελληνικό λαό που περιφρονούν και καθυβρίζουν, προκρίνοντας να εξυπηρετήσουν τις εκασταχού κομματικές συμμορίες και ουχί, ως έδει, να υπηρετήσουν ανιδιοτελώς ως ακέραιοι και ελεύθεροι δικαστές την Δικαιοσύνη.

Η χαίνουσα πληγή της κοινωνίας και των Δημοκρατικών μας θεσμών είναι η Δικαιοσύνη, διότι έχει της εξουσία να εφαρμόσει δύο μέτρα και δύο σταθμά, ήδη περί της αναστολής εκτέλεσης της ποινής του κ. Λιγνάδη, άπαντες οι θεσμοί, παρά τις ιδιαζόντως ειδεχθείς αξιόποινες πράξεις του, εστάφησαν, εισέτι και οι καθεστωτικοί νομικοί κύκλοι, υπέρ της αναστολής, με διατύπωση περίτεχνων φιλολογικών νομικών ισχυρισμών, αντί να στηλιτεύσουν την εφαρμογή του νόμου, ανισότιμα, ήτοι ευνοϊκά  προς τους ημέτερους και δυσμενώς δια τους πολιτικούς αντιπάλους του συστήματος.

Οι πολιτικές διώξεις και η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης προκειμένου να καταδιωχθούν οι πολιτικοί εχθροί του συστήματος, με κατασκευασμένα κατηγορητήρια και χαλκευμένα στοιχεία, συμβαίνουν μόνον στην Τουρκία και στην Βόρεια Κορέα και όχι δήθεν σε μία σύγχρονη Ευρωπαϊκή χώρα, όπως θέλει να τιτλοφορείται η Ελλάδα.

Η Ελλάς Εάλω, το γε νυν έχον Καλά Χριστούγεννα.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

*Ο Χαράλαμπος Β  Κατσιβαρδάς είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω