Η διεξαγωγή δύο τακτικών ασκήσεων του Σχηματισμού Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Battle Group-EU BG) HELBROC (HELlas–Bulgaria–RΟmania-Cyprus) ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι ο Σχηματισμός Μάχης HELBROC θα διεξάγει την Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΕΥΡΩΠΗ Ι/07» (Command Post Exercise-CPX), από 07 έως 12 Μαΐου 2007 στην έδρα του Eλληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Operations Headquarter–OHQ) στη Λάρισα και την Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΕΥΡΩΠΗ ΙΙ/07» (Live Exercise-LIVEX), από 14 έως 19 Μαΐου 2007, στην περιοχή ασκήσεων «ΑΣΚΟΥ-ΠΡΟΦΗΤΗ», στην Κεντρική Μακεδονία. Οι ασκήσεις αυτές διεξάγονται στο πλαίσιο της εξασκήσεως και προετοιμασίας αξιολόγησης – πιστοποίησης του Ελληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (OHQ), του Στρατηγείου Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (FHQ) και του HELBROC BG για την ανάληψη επιχειρήσεων αντιμετωπίσεως κρίσεων και ειδικότερα επιχειρήσεων παροχής Ανθρωπιστικής βοήθειας (Humanitarian Assistance) και Εκκένωσης Άμαχου πληθυσμού (Evacuational Operations). Οι εν λόγω ασκήσεις είναι οι πρώτες ασκήσεις που θα διεξάγει το HELBROC BG και <<έθνος πλαίσιο>> θα είναι η χώρα μας.

Οι ασκήσεις σχεδιάσθηκαν από επιτελείς και των τεσσάρων χωρών του HELBROC BG. Ο αριθμός του ασκούμενου προσωπικού ανέρχεται σε περισσότερα από 1200 άτομα ως ακολούθως:

-Η Ελλάδα, ως φιλοξενούσα χώρα, συμμετέχει με ένα Τάγμα, υποστηριζόμενο από αεροπορικά μέσα και Μονάδες Μηχανικού και Διοικητικής Μερίμνης.

-Η Βουλγαρία, με έναν Λόχο Πεζικού.

-Η Κύπρος, με μια Διμοιρία Στρατoνομίας και μια Διμοιρία Υγειονομικού.

-Η Ρουμανία, με μια Διμοιρία Ραδιο – Βιολογικού – Χημικού Πολέμου και μια Ομάδα Ψυχολογικών Επιχειρήσεων.

Άσκηση “EVROPI I 07”

-Στο Πλαίσιο της προετοιμασίας του Ελληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Operations Headquarter–OHQ) και του Στρατηγείου Δυνάμεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Force Headquarter-FHQ), έχει προγραμματισθεί η Άσκηση  “EVROPI I 07”, η οποία θα διεξαχθεί  από 7 έως 12 Μαΐου 07, από την έδρα του ΟΗQ  στη Λάρισα (έδρα 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ) και από την περιοχή ανάπτυξης του FHQ στο Πεδίο Ασκήσεων Ασκού Προφήτη του Ν. Θεσσαλονίκης.

-Η “EVROPI I 07” είναι άσκηση άνευ στρατευμάτων (Command Post Exercise – CPX), σχεδιάζεται από το ΓΕΕΘΑ  και διευθύνεται από τον Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ (Commander of EL EU Operational Headquarter)

-Σκοπός της άσκησης είναι η εξάσκηση και η προετοιμασία αξιολόγησης–πιστοποίησης του Ελληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων Ε.Ε (OHQ) και του Στρατηγείου Δυνάμεων E.E. (FHQ) για την ανάληψη επιχειρήσεων αντιμετώπισης κρίσεως και ειδικότερα επιχειρήσεων παροχής Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Humanitarian Assistance) και Εκκένωσης Αμάχου Πληθυσμού (Evacuation Operations).

-Στην άσκηση θα συμμετέχουν δυνάμεις ως εξής:

α. Το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Operations Headquarter–OHQ) στο οποίο η Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρος θα διαθέσουν από έναν (1) Αξιωματικό Σύνδεσμο κατά τη διάρκεια της άσκησης.

β. Το Στρατηγείο Δυνάμεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Force Headquarter-FHQ) αποτελούμενο από 93 στελέχη (Ελλάδα: 73, Βουλγαρία: 8, Ρουμανία: 3, Κύπρος: 9)

-Το σενάριο της άσκησης βασίζεται σε εκδήλωση κρίσης στην υποθετική νήσο “Mesogeios”  όπου μειοψηφία του πληθυσμού της είναι οργανωμένη σε παραστρατιωτικές οργανώσεις και ενεργούν εναντίον προσφύγων, οι οποίοι έχουν καταφύγει από άλλη γειτονική νήσο, καθώς επίσης και εναντίον πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη νήσο “Mesogeios”. Το σενάριο, κατόπιν εντολής των Ηνωμένων Εθνών (UN) και σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει τη σχεδίαση και διεξαγωγή επιχειρήσεων  από το  HELBROC BG – FHQ για την παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Humanitarian Assistance) στους πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στη νήσο και Εκκένωσης Αμάχου Πληθυσμού (Evacuation Operations) – πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το επιθυμούν.

Άσκηση “EVROPI II 07”

-Στο Πλαίσιο της προετοιμασίας του Στρατηγείου Δυνάμεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Force Headquarter-FHQ) και του Πολυεθνικού Σχηματισμού Μάχης HELBROC BG με έθνος πλαίσιο την Ελλάδα, έχει προγραμματισθεί η Άσκηση  EVROPI II 07, η οποία θα διεξαχθεί  από 14 έως 19 Μαΐου 07 στο πεδίο ασκήσεων Ασκού Προφήτη του Νομού Θεσσαλονίκης.

-Η “EVROPI II 07” είναι άσκηση μετά στρατευμάτων» (Live Exercise -LIVEX), σχεδιάζεται από τον Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ (Commander of EL EU Operational Headquarter)  και διευθύνεται από τον Διοικητή της 71 Α/Μ ΤΑΞ Π/Ζ (Commander of EL Force Headquarter-FHQ).

-Σκοπός της άσκησης είναι η προετοιμασία και αξιολόγηση του HELBROC BG και του Στρατηγείου της δύναμης–FHQ για την ανάληψη επιχειρήσεων αντιμετώπισης κρίσεως και ειδικότερα επιχειρήσεων παροχής Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Humanitarian Assistance) και Εκκένωσης Αμάχου Πληθυσμού (Evacuation Operations).

-Στην άσκηση θα συμμετέχουν δυνάμεις ως εξής:

α. Το Στρατηγείο Δυνάμεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Force Headquarter-FHQ) αποτελούμενο από 93 στελέχη (Ελλάδα: 73, Βουλγαρία: 8, Ρουμανία: 3, Κύπρος: 9)

β. Το HELBROC BG αποτελούμενο από τις παρακάτω δυνάμεις ανά συμμετέχον έθνος:

(1) Ελλάδα: Ένα (1) Τάγμα Πεζικού υποστηριζόμενο από Μονάδες Διοικητικής Μέριμνας (Προσωπικό: 967)

(2) Βουλγαρία: Ένας (1) Λόχος Πεζικού (Προσωπικό: 95)

(3) Ρουμανία: Μία (1) Διμοιρία Ράδιο-Βιολογικών-Χημικών (ΡΒΧ) Ουσιών (Προσωπικό: 34) και μία (1) Ομάδα Ψυχολογικών Επιχειρήσεων (Προσωπικό: 3)

(4) Κύπρος: Μία (1) Διμοιρία Στρατονομίας (Προσωπικό: 20) και μία (1) Διμοιρία Υγειονομικού (Προσωπικό: 31)

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

Το σενάριο της άσκησης βασίζεται σε εκδήλωση κρίσης στην υποθετική νήσο “Mesogeios”  όπου μειοψηφία του πληθυσμού της είναι οργανωμένη σε παραστρατιωτικές οργανώσεις και ενεργούν εναντίον προσφύγων, οι οποίοι έχουν καταφύγει από άλλη γειτονική νήσο, καθώς επίσης και εναντίον πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη νήσο “Mesogeios”. Το σενάριο, κατόπιν εντολής των Ηνωμένων Εθνών (UN) και σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει τη σχεδίαση και διεξαγωγή επιχειρήσεων  από το  HELBROC BG-FHQ για την παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Humanitarian Assistance) στους πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στη νήσο και Εκκένωσης Αμάχου Πληθυσμού (Evacuation Operations) – πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το επιθυμούν.